NR 68 / 2022 – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUS, MARYI i JÓZEFA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


ZABIERZ JEZUSA

Święta już za nami. Wydaje się, że wszystko wróciło na zwyczajne tory. Praca, nauka, obowiązki. Niestety można dość łatwo w tych okolicznościach zacząć żyć bez Chrystusa.

Adwentowe oczekiwanie na przyjście Pana było czasem, w którym dążyliśmy do poprawy naszych obyczajów, podejmowaliśmy różne postanowienia, uczestniczyliśmy w rekolekcjach i odnowiliśmy naszą więź z Chrystusem przez sakramentalną spowiedź. To wszystko pokazuje, iż pragnęliśmy „stworzyć Bogu” w naszym sercu jak najlepsze warunki, by mógł w nim zamieszkać. Niezwykle ważna w Bożym zamyśle jest rodzina, gdyż ona jest „środowiskiem naturalnym” dla rozwoju wiary i kształtowania sumienia. Nabywanie podstawowych, fundamentalnych wręcz w życiu wartości dokonuje się właśnie w środowisku rodzinnym. To tu uczymy się szacunku wobec siebie, tu uczymy się wzajemnej pomocy i nade wszystko postawy wdzięczności rodzicom za dar życia, który otrzymaliśmy. Idąc po drogach naszego życia, możemy bardzo łatwo ulec pokusie skupienia się na sobie, na swoich potrzebach czy interesach, kompletnie zapominając o tym, że wokół nas są inni – nasi najbliżsi. Biorąc dziś wzór z postawy Józefa, odpowiedzialnego opiekuna, wejdźmy w nowy rok kalendarzowy z Jezusem. To On, Jego obecność w naszym życiu na co dzień, skutecznie chroni nas przed skupieniem się na „czubku swojego nosa”. Patrząc dziś na Świętą Rodzinę z Nazaretu – Jezusa, Maryję i Józefa – zapragnijmy, aby i nasze rodziny stawały się szkołą ewangelicznej miłości i żywej wiary w tym niełatwym świecie.

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Syr 3, 2-6. 12-14)
Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców

Czytanie z Mądrości Syracha.

Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 128, 1-2. 3. 4-5)

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

Małżonka Twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twojego stołu.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
i obyś oglądaj pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

DRUGIE CZYTANIE (Kol 3, 12-21)
Chrześcijańskie zasady życia domowego

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan.

Bracia:
Jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.
Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.
Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.
A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie okazujcie im rozjątrzenia. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Kol 3, 15a. 16a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy;
słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 2, 13-15. 19-23)
Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».
On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia».
On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA – SAKRAMENTEM MISYJNYM

Kiedy mówimy o sakramentach, aspekt misyjny kojarzymy nade wszystko z sakramentem święceń, a w drugiej kolejności dopiero przychodzi nam do głowy zarówno sakrament chrztu świętego, jak i bierzmowanie. Tymczasem również sakrament małżeństwa posiada ten misyjny wymiar.

Sakramenty, będąc widzialnymi znakami, dają przyjmującemu je człowiekowi dary nadprzyrodzone, czyli łaskę. Łaska owa uzdalnia do podejmowania nowych zadań. Katechizm Kościoła katolickiego, mówiąc o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, wyjaśnia, iż: „Na nich opiera się wspólne powołanie wszystkich uczniów Chrystusa, powołanie do świętości i do misji ewangelizacji świata. Udzielają one łask koniecznych do życia według Ducha podczas ziemskiej pielgrzymki prowadzącej do Ojczyzny” (KKK 1533). Małżeństwo, obok sakramentu święceń, należy do tzw. sakramentów w służbie wspólnoty, które są nastawione na zbawienie innych. Punkt 1534 Katechizmu Kościoła katolickiego mówi, iż służąc budowaniu Kościoła – Ludu Bożego, sakramenty te udzielają specjalnego posłania w tej Chrystusowej owczarni. Misyjność sakramentu małżeństwa ukazuje się światu nade wszystko w postaci świadectwa wiary małżonków. Przywoływany już tutaj katechizm zauważa, że dzisiejszy świat bardzo często wrogi jest wierze, dlatego też wielkie znaczenie ma rodzina, która promieniuje wiarą. Nie bez przyczyny rodzinę nazywa się „Kościołem domowym”. To ona przez przykład życia domowników staje się środowiskiem rozwoju i odkrywania powołania oraz odczytywania woli Bożej (por. KKK 1656). Prawdę o tym, iż małżeństwo posiada wymiar misyjny, przedstawiają już same obrzędy zawarcia tego sakramentu. Wart uwagi jest moment poprzedzający śpiew hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”, kiedy kapłan używa takich oto słów: „Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła”. Widzimy wyraźnie, iż świadectwo życia małżonków czerpie wzór z więzi miłości Chrystusa i Jego Kościoła. Pamiętajmy, że to, jak naszym życiem mówimy o Jezusie, pokazuje, jak mocna jest nasza wiara. Nie ustawajmy w pielęgnowaniu naszej relacji z Bogiem i prośmy o małżeństwa świadome swej misyjności.

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne