5 NIEDZIELA ZWYKŁA – (nr 7/2023)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Światło świeci, aby człowiek nie był pogrążony w ciemności. Przychodząc na Eucharystię, spotykamy się z Jezusem, który jest prawdziwym Światłem Świata. Jego światło nigdy nie wyczerpie się ani nie osłabnie. Wpatrując się w prawdziwą światłość, możemy zostać przeniknięci Jego mocą, a to pozwoli nam, abyśmy swoim sprawiedliwym postępowaniem i dobrymi uczynkami byli światłem Boga w tym świecie.

BYĆ SOLĄ I ŚWIATŁEM

Po wysłuchaniu wskazań dotyczących chrześcijańskiego życia zawartych w programie ośmiu błogosławieństw człowiek uświadamia sobie swoją bezradność. Trudno jest zatem przyjąć wezwanie płynące z kontynuacji Kazania na górze „wy jesteście solą ziemi, światłem świata”, które nie jest najłatwiejszym zadaniem.

Jest tu jednak pewna prawidłowość. Tylko wtedy, gdy człowiek uzna swą niemoc, może stać się solą i światłem dla świata, a następnie, wpatrzony w Boga, rozpocznie działanie. Ma wówczas świadomość, że nie będzie działał własnymi siłami, lecz obdarowany Bożą łaską.
Każdy z nas jest ważny i potrzebny Bogu i ludziom. Każdy z nas jest „solą ziemi”. W tym określeniu zawiera się sens bycia chrześcijaninem. Sól się rozpuszcza, światło wypala. Te symbole wyraźnie objawiają, że życie chrześcijańskie jest posługiwaniem. Praktyczne wskazania podaje prorok Izajasz: „dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej, i nie odwracaj się od współziomków”. Być więc światłością oznacza rozświetlać życie drugiemu człowiekowi, usuwając z jego życia tak braki materialne (gdy trzeba podać chleb), jak i duchowe (gdy trzeba usunąć powód zmartwienia).
Warto zastanowić się, czy traktuję siebie jako kogoś, kto jest na światłem, które stoi na świeczniku, i rzeczywiście można z niego brać przykład. Równocześnie jednak jest solą, która dobrze smakuje i nie jest nieprzyjemna. To są myśli do osobistej refleksji: czy tak traktuję siebie? Głębokim pragnieniem Jezusa jest, żeby ludzie, patrząc na mnie, dziękowali Bogu, że jestem.

ks. Tomek Gwizdek


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 58, 7-10)
Światło dobrych uczynków

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan:
«Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto jestem!”.
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 112)

Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.
Albo: Alleluja.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku. *
Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach.

Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.
Albo: Alleluja.

Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś *
i stałeś się moim Zbawcą.
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.

Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.
Albo: Alleluja.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, *
błogosławimy was z Pańskiego domu.
Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, *
Boże mój, wielbić pragnę Cię.

Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.
Albo: Alleluja.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 2, 1-5)
Nauczanie Świętego Pawła

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością, głosić wam świadectwo Boże.
Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 8, 12b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 5, 13-16)
Wy jesteście światłem świata

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Boska miłość

Kiedy przyglądamy się wzorcom współczesnej kultury, widzimy wiele podobieństw do zwariowanej karuzeli.

Z zewnątrz wszystko wygląda zabawnie i ekscytująco. Blask świateł, głośne śmiechy, mnóstwo okrzyków euforii. Wszyscy (no, prawie wszyscy) kręcą się dookoła, przeżywając najlepsze momenty w swoim życiu. I wtedy karuzela się zatrzymuje. Zdezorientowani pasażerowie idą w kierunku wyjścia, potykając się i zastanawiając, czy było warto.
Podejście współczesnej kultury do związków działa dokładnie tak samo. Niczym kręcący się w kółko i odczuwający mdłości pasażerowie my, współczesne kobiety, wybieramy podobną karuzelę w związkach. Wirujemy w powtarzających się cyklach i zastanawiamy się, dlaczego doznajemy mdłości. Potykając się, wychodzimy z jednego romansu i rozpoczynamy drugi, mając nadzieję na coś więcej. Ale nic się nie zmienia. Zmieszane i zdezorientowane wracamy do ko lejki oczekującej na kolejną szaloną przejażdżkę. Karuzela ta, podobnie jak wirujące koło, jest zaprojektowana tak, żeby kręcić się w kółko.
Jeśli pasażerowi nie podoba się karuzela, powinien z niej wyskoczyć. Może spróbować nowej przejażdżki, która działa w zupełnie inny sposób. Samo przejście z wirującego koła w wesołym miasteczku na karuzelę na placu zabaw nie zmieni doświadczenia. Ona nadal będzie się kręcić. Ta sama rutyna. Tylko inne siedzenie.
Zeskoczyć z karuzeli
Kiedy uświadomiłyśmy sobie, jak bardzo szkodliwa jest metoda obłędnej karuzeli, wiedziałyśmy, że coś musi się zmienić. (…)
Zamiast kontynuować jazdę na karuzeli uznałyśmy, że możemy wybrać coś lepszego. Możemy podejść do relacji w zupełnie inny sposób. Kiedy zaczęłyśmy zgłębiać, co słowo Boże ma do powiedzenia na temat miłości, zrozumiałyśmy, że metoda obłędnej karuzeli nie jest zbudowana na biblijnym fundamencie. Stanowi jedynie tanią imitację wspaniałego planu Boga. (…).
Odkąd obydwie dążymy do przyjęcia Bożego zamysłu dla prawdziwej miłości i związku, jesteśmy w stanie wchodzić w relacje z innymi w sposób o wiele bardziej respektujący Boga. Im bardziej odwracałyśmy wzrok od siebie i skupiałyśmy serca na Chrystusie, tym bardziej byłyśmy zadowolone i usatysfakcjonowane. Mamy nadzieję, że podejmiesz skok wiary i przyłączysz się do nas w tej podróży, aby odkryć Bożą wizję prawdziwej miłości i trwałych relacji.

Kristen Clark i Bethany Baird
Boska miłość
Edycja Świętego Pawła 2022.


Boska miłość. Od zakochania do małżeństwa

W tej wnikliwej, zachęcającej i całkowicie szczerej książce zatytułowanej Boska miłość siostry Kristen Clark i Bethany Baird dzielą się radykalnie lepszym i odświeżająco biblijnym podejściem do nawigacji w twoim życiu miłosnym. Autorki podejmują takie tematy, jak prawdziwa miłość, celowe relacje, osobiste granice i samotność. Boska miłość zabierze cię w podróż do odkrywania dobrego i oryginalnego Bożego planu na miłość.