ŚRODA POPIELCOWA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


 

Jak dobrze wykorzystać okres Wielkiego Postu?

W końcu te 40 dni to przygotowanie do największego święta chrześcijan. Otaczający świat nie wspiera jednak w duchowym przeżywaniu tego czasu. W sklepach już zagościły wielkanocne zajączki, koszyczki i inne ozdoby, sugerujące, że czyste mieszkanie, pyszne potrawy i dekoracje to najważniejsze elementy świąt. Te zewnętrzne znaki nie wystarczą, abyśmy jako chrześcijanie dobrze przeżyli wielkanocny czas.

Liturgia Wielkiego Postu oraz Triduum Paschalnego daje wiele okazji, by zatrzymać się i zastanowić nad sensem świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Jednak samo uczestnictwo w nabożeństwach, takich jak gorzkie żale czy droga krzyżowa to za mało, by przygotować się wystarczająco na tę uroczystość. Potrzeba głębszego zaangażowania, osobistej pracy nad sobą, dzięki której nie zmarnujemy tych 40 dni, a w Święte Triduum rozpoczynające się Liturgią Wielkiego Czwartku wejdziemy z poczuciem przybliżenia się do Boga i do człowieka. Jak to zrobić? Podpowiadamy.

Dlaczego Wielki Post jest tak ważny?

Wielkanoc to szczególne święta, związane z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. To wydarzenia, które są fundamentem Kościoła i wiary każdego chrześcijanina. Są najważniejsze w całym roku – dlatego domagają się specjalnego przygotowania, by móc właściwie je przeżyć. Nie wystarczy zwykłe przygotowanie, zwykły post. Potrzeba Wielkiego Postu – czasu, który odmieni serce i przygotuje na spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym.

Trzy filary Wielkiego Postu

Modlitwa, post, jałmużna – brzmią prosto, jednak nie zawsze są takie oczywiste w codziennym życiu. By móc je zrealizować, trzeba najpierw zrozumieć ich istotę.

Modlitwa

Modlitwa to okazja do rozmowy z Bogiem, o którą warto szczególnie zadbać w okresie Wielkiego Postu. Aby przynosiła owoce, musi być systematyczna i pełna skupienia. Warto zadbać tu o odpowiedni czas, wyłączyć komputer, telefon i uwolnić się od innych rozpraszaczy. Te z pozoru drobne zabiegi umożliwią pełniejsze przeżywanie modlitwy i faktyczne przybliżenie do Boga. Warto podejść do modlitwy kreatywnie i skorzystać z pomocy, które pomogą znaleźć odpowiednie słowa, zmobilizują do codziennego spotkania z Bogiem i pomogą dobrze je przeżyć. Świetnie sprawdzi się tu książka “40 dni + ze Słowem Bożym”, będąca swoistym duchowym przewodnikiem po całym Wielkim Poście. Znajdziesz w niej Ewangelie z dnia, rozważania i teksty modlitw w pięknej, zachęcającej oprawie graficznej. Dobrym wyborem będą również komentarze do codziennych czytań, np. “Biblia w liturgii Mszy Świętej“ lub “Komentarze do codziennej liturgii słowa”, które pozwolą lepiej zrozumieć słowo Boże i odnieść je do swojego życia. Dzięki takim motywatorom praca nad sobą nie będzie ciężarem, ale ciekawą przygodą, przeżyciem, wyzwaniem, wzbudzającym nie przygnębienie, ale nawet lekką ekscytację. Czytaj dalej…


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Jl 2, 12-18)
Rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty

Czytanie z Księgi proroka Joela

Tak mówi Pan: «Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kto wie? Może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana, Boga waszego.
Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju!
Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: «Zlituj się, Panie, nad ludem Twoim, i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?».
A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 51, 3-4. 5-6a. 2-13. 14 i 17)

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 5, 20 – 6, 2)
Pojednajcie się z Bogiem, oto teraz czas upragniony

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.
Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: «W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą». Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Ps 95 (94), 8a. 7d)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA (Mt 6, 1-6. 16-18)
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Nie rób pokazówki

Za dobre uczynki wielu z nas otrzymuje zapłatę już tu, na ziemi. Nieprzemijająca zapłata jest jednak dla ludzi pokornych, którzy czyniąc dobro, nie robią tego na pokaz czy dla własnej chwały, a nawet satysfakcji. To słowo Jezusa jest bardzo konkretne i dotyczy każdego z nas. Dlatego myśląc o tym szczerze, prośmy Jezusa, abyśmy pozostali pokorni. Abyśmy umieli przyjmować pochwałę, lecz również krytykę z pokojem serca.

Panie Jezu, pomóż mi stać się człowiekiem pokornym, chroń mnie od pokusy pychy. Wiem, że z Twoją pomocą będzie to możliwe. Amen.

Ewangelia 2023 - duży format, oprawa broszurowa
Rozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023
ks. Cyprian Kostrzewa SSP

Edycja Świętego Pawła