5 NIEDZIELA WIELKANOCY – (nr 25/2023)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Jest z pewnością bardzo wiele pytań, które chcielibyśmy zadać Bogu. I On nas słucha. To tajemnica Jego miłości i przestrzeń dla mojego zaufania Mu. Bóg mówi w głębinach naszego serca, przemawia do nas w swoim słowie. Mocą Ducha Świętego prowadzi z nami dialog. Zadawajmy Mu pytania, mówmy do Niego, dzielmy się radościami, wątpliwościami, smutkami. Czy nie na tym, między innymi, polega miłość?

GODNOŚĆ

Tytuły naukowe, stanowiska, funkcje, urzędy, bogactwo czy poważanie wśród społeczeństwa nic nie dodają do wartości człowieka. Podobnie jak brak tego wszystkiego nic nie ujmuje z tego, kim człowiek jest. Ta wartość jest niezmienna.

Kolejne niedziele wielkanocne pomagają nam odkrywać prawdę o tym, kim tak naprawdę jesteśmy jako ludzie ochrzczeni. Teksty liturgiczne pokazują dziś szczególną godność chrześcijan. Godność ta nie jest jednak wynikiem naszych starań czy odpłatą za dobre sprawowanie. Jest ona wynikiem niezasłużonej przez nas Miłości Boga. Wszystkie te tytuły: przybrane dzieci, królewskie kapłaństwo, naród wybrany, a także miejsce, którym jest dom Ojca, są nam dane bez naszych zasług.
To, co posiadamy tutaj na ziemi, a także przyjaźnie czy inne relacje, jest ważne. Jednak nadmierne przywiązanie do tego wszystkiego może się stać źródłem niepokoju i lęku, bo będziemy żyli w strachu przed utratą. Jedynym, który ten lęk może zabrać, jest Jezus Chrystus Zmartwychwstały. On jako jedyny może wiarygodnie powiedzieć „niech się nie trwoży wasze serce”. Sam przeszedł przez dole i niedole ludzkiego istnienia, łącznie z cierpieniem i śmiercią. Nas też chce przeprowadzić tą drogą. Często jednak opieramy się przed wejściem na tę drogę, bo boimy się, że coś stracimy. Ostatecznie jest to lęk o naszą godność. Ale tej nie możemy stracić. Ta wynika z naszego chrztu, z przynależności do Chrystusa. Słowo Boże i inne teksty liturgiczne zapraszają nas do odkrycia na nowo tej godności. Jednocześnie tę godność mamy zobaczyć u innych dzieci Boga.

ks. Adam Polak


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 6, 1-7)
Wybór pierwszych diakonów

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy.
Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa».
Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy, modląc się, nałożyli na nich ręce.
A słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 33)

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Albo: Alleluja.

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Albo: Alleluja.

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Albo: Alleluja.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Albo: Alleluja.

DRUGIE CZYTANIE (1 P 2, 4-9)
Powszechne kapłaństwo

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:
Przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: «Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony».
Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła – i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia się. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.
Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14, 6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem,
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 14, 1-12)
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».
Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?»
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Pismo Święte

Pismo Święte to najważniejsza pozycja książkowa w każdym chrześcijańskim domu. Czytanie Biblii pogłębia naszą więź z Bogiem.
Nasze audiobooki z Pismem Świętym, w najnowszym przekładzie z języków oryginalnych, z pewnością w tym pomogą. Są dostępne na płytach CD, w formie plików MP3 oraz na pendrivie. Będą doskonałym prezentem zarówno dla osób starszych, niedowidzących, a także dla ludzi zabieganych..