6 NIEDZIELA WIELKANOCY – (nr 26/2023)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Nikt nie chce być oszukiwany. Domagamy się prawdy od innych, choć – trzeba przyznać – nie zawsze potrafimy stanąć w całej prawdzie sami. Grzechy przeciwko prawdzie to nie tylko kłamstwa czy tak zwane „półprawdy”. To także fałszywe świadectwa, krzywoprzysięstwo, osądy, plotki, obmowy, pomówienia czy oskarżenia. W świetle Bożego słowa dokonujmy więc wszystkich naszych codziennych wyborów, by zawsze były dobre i przynoszące pokój serca.

OBIETNICA

W dzisiejszym świecie słyszymy wiele słów bez pokrycia. Niestety nie wszystko co słyszymy będzie spełnione przez tych, którzy wiele obiecują. Dzieje się tak zwłaszcza przed wyborami. Ale nie tylko dotyczy to także naszej codzienności. Inaczej to wygląda w historii zbawienia.

Teksty liturgiczne 6. niedzieli Wielkanocy to wspaniała obietnica, którą daje nam Bóg. W pierwszym rzędzie ta obietnica dotyczy darów, które otrzymamy. Bóg w przeciwieństwie do wielu ludzi na ziemi „nie rzuca słów na wiatr”. Jezus mówi do swoich uczniów „Będę prosił Ojca” „Nie zostawię was sierotami”, a także „Przyjdę do was”.
Wypełnieniem tych obietnic samego Jezusa jest tajemnicza Osoba Parakleta. Dawniej to słowo tłumaczono jako Pocieszyciel. Szybko jednak tłumacze Pisma Świętego doszli do wniosku, że słowo to nie oddaje pełni tego co oznacza. Dlatego we współczesnych tłumaczeniach zostawiono grecką formę „Paraklet”. Można to przetłumaczyć jako pocieszyciel, przywoływany na pomoc, adwokat, obrońca. Bogactwo znaczeń pokazuje jednocześnie wielkość Daru, którym jest sam Duch Święty – Trzecia Osoba Trójcy Świętej.
Uczniowie w Dziejach Apostolskich, doświadczają bycia obdarowanymi. Może są nawet zaskoczeni, że Bóg przez ich ręce potrafi dokonywać takich rzeczy. Tak się wypełnia obietnica Parakleta w ich życiu i posłudze. Duch Paraklet dany nam w sakramencie chrztu a następnie bierzmowania wciąż nam mówi: nie jesteś sierotą. Jesteś dzieckiem Boga. A nawet jeśli zapominamy o tym i odchodzimy od Boga przez grzech, to on znowu jest wierny obietnicy. I przypomina, że Chrystus umarł za nasze grzechy, Sprawiedliwy za niesprawiedliwych.

ks. Adam Polak


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 8, 5-8. 14-17)
Apostołowie nakładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha Świętego

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście.
Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się
za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 66)

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, *
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie. *
Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, *
niech Twoje imię opiewa».
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, *
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.

Morze na suchy ląd zamienił, *
pieszo przeszli przez rzekę.
Nim się przeto radujmy! *
Jego potęga włada na wieki.

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy,
którzy boicie się Boga, *
opowiem, co uczynił mej duszy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby *
i nie oddalił ode mnie swej łaski.

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.

DRUGIE CZYTANIE (1 P 3, 15-18)
Znaczenie śmierci Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:
Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.
A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc.
Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14, 23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 14, 15-21)
Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Album “Sakrament miłości”

Z okazji Pierwszej Komunii Świętej przygotowaliśmy wyjątkowy album „Sakrament miłości”, który jest próbą przybliżenia myśli włoskiego kapłana, bł. Jakuba Alberionego, apostoła środków komunikacji społecznej i założyciela Rodziny Świętego Pawła. Jego słowa dotyczące sakramentu chrztu świętego, nauki, spowiedzi, Eucharystii, Komunii Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu z całą pewnością pomogą dziecku odkryć tajemnicę Pierwszej Komunii Świętej. Pomogą też zrozumieć, że przyjąć Jezusa to znaczy wyruszyć wraz z Nim na spotkanie nowego dnia, aby był Towarzyszem na cały dzień i na całe życie. Ten elegancki i gustowny w formie album, w dodatku niezwykły w głębokości przesłania, które zawiera, będzie cenną pamiątką tego najpiękniejszego dnia w życiu każdego dziecka. Przewidzieliśmy w nim miejsce na życzenia, na wklejenie pamiątkowych zdjęć i wpisanie ważnych informacji związanych z tą szczególną uroczystością. Do albumu została również dołączona koperta!.