12 NIEDZIELA ZWYKŁA – (nr 33/2023)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Uczeń Jezusa nie powinien się dziwić, jeśli w tym świecie spotyka się z niezrozumieniem, przeciwnościami czy wręcz prześladowaniami. Nie powinien też oczekiwać lepszego losu niż ten, który spotkał jego Mistrza i Pana. Największym szczęściem ucznia Jezusa jest kroczenie śladami swego Mistrza, postępowanie na drodze naśladowania Jezusa. Świadomość trwania w wierności Bogu, w komunii z Bogiem, staje się w życiu wierzącego źródłem głębokiego pokoju i ufności w Bożą Opatrzność, pomimo wszelkich możliwych ludzkich doświadczeń, trudności i kryzysów.

ODWAGA W DRODZE DO NIEBA

Współcześnie odwaga często mylona jest z brawurą. Pewnie sporo osób mogłoby powiedzieć: jestem odważny, bo przekraczam dozwoloną prędkość czy też skaczę do wody, nie sprawdzając wcześniej dna. Nie o taką „odwagę” chodzi Chrystusowi.

Przywołane powyżej sytuacje mogą się zdarzyć i w naszym życiu. Chcemy być lubiani, przypodobać się znajomym, zaimponować… Motywy mogą być różne. Choć w gruncie rzeczy nieraz wiemy, że czynimy źle, to jednak chcemy pokazać naszą „odwagę”, w myśl zasady „co ludzie o nas powiedzą”.
Ludzka opinia jest przemijająca. Pokładane w niej nadzieje powodują, że usychamy jak liście. Tracimy sens i odczuwamy pustkę… Dla chrześcijanina prawdziwą odwagą jest przyznanie się do Chrystusa, deklaracja wiary, uczynienie znaku krzyża przed posiłkiem.
Przeciwieństwem odwagi jest strach. Jego odczuwanie jest czymś naturalnym. Pan Jezus przestrzega, by bać się o własne zbawienie. Ten rodzaj lęku rodzi w nas motywację do stałego wzrostu w wierze. Warto zacząć od małych kroków: znaku krzyża przed posiłkiem, osobistej modlitwy, pomocy bliźniemu. Nieraz pewnie nie będzie łatwo, ale to, co kosztuje, jest naprawdę wartościowe.
Chrystusowi chodzi o odwagę w przeciwstawieniu się szatanowi, złu oraz grzechowi. Pokładajmy w Nim nadzieję każdego dnia, mając świadomość, że jesteśmy dla Niego „ważniejsi niż wiele wróbli”.

ks. Bartosz Budny


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Jr 20, 10-13)
Pan uratował życie ubogiego z ręki złoczyńców

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Rzekł Jeremiasz: «Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!”. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!”.
Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.
Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców»..

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 69)

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa,
dla braci moich stałem się obcym *
i cudzoziemcem dla synów mej matki.
Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Panie, modlę się do Ciebie *
w czas łaski, o Boże.
Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *
w Twojej zbawczej wierności.

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Wysłuchaj mnie, Panie,
bo miłość Twoja jest łaskawa, *
spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *
niech ożyje serce szukających Boga.

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Bo Pan wysłuchuje biednych *
i swoimi więźniami nie gardzi.
Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, *
morze i wszystko, co w nim żyje.

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

DRUGIE CZYTANIE (Rz 5, 12-15)
Adam jest typem Chrystusa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.
Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 15, 26b. 27a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Świadectwo o Mnie da Duch prawdy
i wy także świadczyć będziecie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 10, 26-33)
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Abraham

Opowieść o człowieku, który dzięki życiowym zmaganiom zrozumiał, że aby naprawdę wierzyć, trzeba zaufać Bogu. Opowieść o Ojcu, który nie zawahał się złożyć ukochanego syna w ofierze.
Z kart książki wyłania się postać niezwykłego mężczyzny, męża Saraj i ojca, który kochał swoich synów w sposób szczególny, a równocześnie do tego stopnia ufał Bogu, że nie zawahał się złożyć ukochanego syna w ofierze. To interesująca opowieść, dzięki której dzieje Abrahama staną się dla Ciebie bliskie i zrozumiałe, a także wyjątkowa zachęta, by oddać swoje życie Najwyższemu, który jest źródłem uzdrowienia i ocalenia dla każdego.
W historii Abrahama ks. Paśnik pokazuje, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, gdy człowiek decyduje się wypełnić Jego wolę. On nigdy nie cofa danego słowa. A wiara w Boga, która rozpoczyna się od spotkania z Nim, jest nieustanną wędrówką po drodze zaufania.

ks. Arkadiusz Paśnik
Abraham
Edycja Świętego Pawła, 2023