30 NIEDZIELA ZWYKŁA – rok A

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Prawo miłości wypisane jest przez Boga w naszych sercach. Nie ma innego i ważniejszego prawa niż to, które otrzymaliśmy od samego Boga. Ono usuwa nasz egoizm i ukierunkowuje nas na Boga i wreszcie na drugiego człowieka. To prawo prowadzi nas także do doświadczenia głębokiego ukojenia, które rodzi się z czułości i daje nam pewność, że droga Boga jest jedynym słusznym wyborem życiowym.

MIŁOŚĆ W TRZECH AKTACH

Człowiek jest powołany do miłości. Pan Bóg stworzył nas z miłości i zaprosił, abyśmy odpowiedzieli na Jego miłość, naśladowali go w niej i zarażali nią świat. Dlatego w życiu chrześcijanina niezwykle istotne są trzy sprawy: wierna miłość do Boga, zdrowa miłość do siebie i ofiarna miłość do drugiego człowieka.

Pierwsza miłość dotyczy mojej relacji do Boga. Kochać Go to nie tylko myśleć o Nim czule, pięknie o Nim mówić i pobożnie się modlić. Miłość do Boga przejawia się w tym, że On jest naprawdę moim Bogiem, jedynym Panem, jest dla mnie najważniejszy i razem z Nim układam moje życie. Wtedy naprawdę kocham Boga, wierzę w Niego, ufam Mu i potrafię zawierzyć Mu siebie i wszystko, czym żyję.
Druga miłość dotyczy mnie samego i polega na umiejętności kochania siebie w taki sposób, w jaki ukochał mnie Bóg. Nie chodzi tu jednak o miłość egocentryczną, egoistyczną czy narcystyczną. Kochać siebie, to widzieć siebie oczami Boga i czuć się Jego umiłowanym dzieckiem.
Trzecia miłość dotyczy sióstr i braci i wyraża się w sposobie mojego myślenia, mówienia i postępowania. Miłość do bliźniego nie jest tylko zwykłą postawą dobroci i przyjaźni. Kochać drugiego człowieka, nawet nieprzyjaciela, to być dla niego miłosiernym tak, jak miłosierny jest Bóg. To pragnąć i szukać jego dobra, umieć poświęcić mu swój czas, siły oraz dobra duchowe i materialne. Jeżeli naprawdę jestem człowiekiem miłości, to chcę dla bliźniego tego, czego pragnie dla niego Bóg: błogosławieństwa i szczęścia na ziemi oraz życia wiecznego w raju.

Redakcja


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Wj 22, 20-26)
Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych

Czytanie z Księgi Wyjścia

Tak mówi Pan:
«Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej.
Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i poskarżą Mi się, usłyszę ich skargę, rozpali się gniew mój, i wygubię was mieczem; i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami.
Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.
Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 27)

Refren: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

Miłuję Cię, Panie, *
Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo, *
mój Wybawicielu.

Refren: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

Boże, Skało moja, na którą się chronię, *
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja Obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały, *
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Refren: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka, *
niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi *
i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego pomazańca.

Refren: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

DRUGIE CZYTANIE (1 Tes 1, 5c-10)
Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:
Wiecie, jacy dla was byliśmy, przebywając wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, tak że okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.
Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie potrzebujemy o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14, 23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 22, 34-40)
Największe przykazanie

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?».
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


ABY POTOK JEJ SŁÓW
PŁYNĄŁ KRÓCEJ

Drogi Czytelniku, Mężu swojej żony!
Czy czasami denerwujesz się, że żona powtarza po raz trzeci to samo? Może pomyślałeś: „Po raz trzeci to jeszcze nie jest źle, ale przy siódmym rzeczywiście dostaję białej gorączki!”.
To jednak nie całkiem tak jest. Za każdym razem, gdy ona zdaje się mówić to samo – może nawet część wypowiedzi się powtarza, to – jestem przekonana – całość została wzbogacona o nowe elementy! Ona po prostu ciągle przemyśliwuje sprawę i dochodzi do coraz to nowych wniosków.
Stopniowo udoskonala się jej widzenie tej sprawy. Może Cię dziwić ten potok słów – ale trzeba zrozumieć, że kobieta tak właśnie została stworzona: wszystko, co myśli w głowie, od razu wylewa się przez usta. Tak jakby z mózgu wiodła do nich prosta rurka bez kranika (co nie znaczy, że potok słów musi się lać bez przerwy).
Dzięki temu kobiety nie kiszą w sobie problemów i nie mają tylu wrzodów na żołądku co mężczyźni. Żona będzie czuła się kochana, gdy… po prostu będziesz jej słuchał aktywnie! To znaczy: słuchał naprawdę, próbował zrozumieć, zadawał pytania i parafrazował – czyli powtarzał własnymi słowami, co zrozumiałeś. Być może ona powie: „Ale ja miałam na myśli coś zupełnie innego” – i wytłumaczy Ci to… jeszcze raz, aby w końcu pojawił się happy end: „Tak, o to mi właśnie chodziło”. I wtedy WRESZCIE zamilknie.
MARIOLA

Mariola i Piotr Wołochowiczowie
Złamać szyfr czyli jak zrozumieć małżonka
Edycja Świętego Pawła 2012


Złamać szyfr czyli jak zrozumieć małżonka
Pół żartem, całkiem serio

Sposób na kłótnie i spięcia

Próbujesz zrozumieć współmałżonka? Marzysz o życiu bez większych zakłóceń? Trudne sytuacje zawsze pojawiają się w małżeńskich relacjach, jednak to, jak je rozwiążesz, zależy od umiejętności porozumienia się z drugą osobą. Ta książka pomoże Ci znaleźć właściwą drogę.

Tajemniczy szyfr

Autorzy książki, Mariola i Piotr Wołochowiczowie, udowadniają, że dobre, zdrowe i spokojne relacje między żoną i mężem są możliwe. Pokazują, jak złamać szyfr komunikacji drugiej strony i dzięki temu zrozumieć współmałżonka.

Pół żartem, pół serio

Książkę napisano lekkim, swobodnym językiem, dzięki czemu jej lektura jest prawdziwą przyjemnością, a wyciągnięte wnioski dają szansę znacznie poprawić małżeńskie relacje

Męski i kobiecy punkt widzenia

Czytając poszczególne rozdziały książki, masz możliwość zapoznać się zarówno z wypowiedziami żony, jak i męża, co pozwoli Ci poznać kobiecy i męski punkt widzenia.