2 NIEDZIELA WIELKANOCY, czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Jeden Duch i jedno serce ożywiały pierwszą wspólnotę chrześcijan. Teksty liturgiczne wzywają nas dzisiaj do radości. Radujcie się i dziękujcie Bogu – antyfona na wejście rozpoczyna wielkie preludium dziękczynienia. Bóg jest zawsze miłosierny i wciąż pomnaża łaski (kolekta). Psalmista wzywa dom Izraela, Aarona i wszystkich wyznawców do głoszenia prawdy, że Jego [Boga] łaska na wieki. Wiara, którą otrzymaliśmy, zwycięża świat. Pomaga przetrwać kryzysowe chwile i rozpoznać w nich obecność Jezusa, który – podobnie jak Tomaszowi – pozwala się dotknąć i odzyskać radość życia. Dlatego trwajmy w wierze, ponieważ wiara i chrzest prowadzą do szczęścia wiecznego (modlitwa nad darami). Niech działanie wielkanocnego Sakramentu, który przyjmujemy, nieustannie trwa w naszych duszach (modlitwa po komunii).

ZATRZYMAĆ SIĘ PRZY ZMARTWYCHWSTAŁYM
I DOŚWIADCZYĆ POKOJU!

Pan Jezus przychodzi do zalęknionych apostołów i mówi im „Pokój wam”. Wypowiadając te słowa, zdaje się mówić: „dobrze, że tu jesteście… że zatrzymaliście się… że czekacie… Oto jestem! Przychodzę, by dać swój pokój wam i wszystkim, którzy dzięki wam uwierzą w moje Imię”.

Wypowiadając te słowa, Jezus ofiaruje uczniom pokój, który staje się darem dla ich zalęknionych i zabieganych serc; darem przypomnienia o tym, co w ich życiu jest najważniejsze i najpiękniejsze – o Bożej miłości i obecności. Dzisiaj także nam Jezus przypomina o swojej obecności, trosce i hojności. Zachęca nas w swoim słowie, by na chwilę przystanąć,  zatrzymać się w biegu życia, w natłoku obowiązków; zatrzymać się przy Nim i spojrzeć na Niego; dotknąć Jego ran i wraz z wyznaniem „Pan mój i Bóg mój” doświadczyć prawdziwego pokoju.
Pokój ten płynie z przekonania, że będąc blisko serca Jezusa, jest się w życiu na właściwym miejscu.
Jezus przyjmuje Tomasza mimo jego niewiary. Czeka na niego i szanuje jego potrzebę zobaczenia i doświadczenia. Swoją postawą Jezus zachęca Tomasza do przyjęcia daru wiary w zgodzie z rytmem i potrzebami jego serca. Przez ten szacunek dla jego wolności oraz troskę o jego potrzeby Jezus uzdrawia serce Tomasza z lęku i niepewności.
Prośmy dzisiaj Jezusa o takie uzdrowienie dla nas: „Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych, Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha. Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie”.

ks. Maciej Skóra


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 4, 32-35)
Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich.
Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 118)

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Albo: Alleluja.

Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na wieki». *
Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska na wieki».
Niech wyznawcy Pana głoszą: *
«Jego łaska na wieki».

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Albo: Alleluja.

Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. *
Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć nie wydał.

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Albo: Alleluja.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się nim i weselmy.

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Albo: Alleluja.

DRUGIE CZYTANIE (1 J 5, 1-6)
Naszą siłą jest nasza wiara

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 20, 29)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 20, 19-31)
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!».
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!». Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!».
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE