4 NIEDZIELA WIELKANOCY – Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Ziemia jest pełna łaski Pana (antyfona na wejście), który błogosławi ludzkim sprawom i dając za przewodnika zwycięskiego Pasterza, prowadzi nas do niebieskich radości (kolekta). Dlatego sprawowanie paschalnej Ofiary jest najlepszym dziękczynieniem składanym Bogu i otwarciem się na działanie łaski odkupienia, która kiedyś stanie się źródłem wiecznej radości (modlitwa nad darami). Pan Bóg jest nieprześcigniony w swoich darach. Dał nam swego Jednorodzonego Syna, w którego imieniu otrzymujemy zbawienie. On jest wzgardzonym kamieniem, na którym zbudował Kościół, do którego zostaliśmy włączeni przez chrzest święty, zyskując miano dzieci Bożych. Jezus – Dobry Pasterz – umarł, aby nas zbawić. To najwyższa cena, jaką mógł zapłacić. Chciejmy Go poznać, tak jak On zna każdego z nas.

Aby nigdy nie zabrakło
dobrych pasterzy

Kościół potrzebuje pasterzy dobrych i oddanych swojej służbie. Takich, którzy nie przestraszą się wilka i pozostaną do końca ze swoimi owcami. O takich pasterzy powinniśmy się modlić i prosić Boga o odwagę dla nich.
Gdy owce ufają swojemu pasterzowi, mogą czuć się bezpiecznie. Bo kiedy zbliża się zagrożenie, pasterz dołoży wszelkich starań, aby owcom nie stało się nic złego. Dobrym pasterzem jest Jezus, a my ochrzczeni jesteśmy Jego trzodą. I nawet jeśli przeżywamy w naszym życiu chwile trudne, to pasterz będzie nam w nich towarzyszył i na miarę swoich sił ochraniał od złego wilka. Kiedy w lutym 2022 roku na Ukrainie wybuchła wojna, kapłani i siostry zakonne z Polski pracujący w tym kraju stanęli przed pytaniem: pozostać czy wyjechać. Nikt wówczas nie wiedział, jak potoczą się dalsze losy wojny. Ale nikt też nie zdecydował się wyjechać. Bo jaki pasterz zostawia swoje owce, gdy zbliża się wilk? Czy mógłby później spojrzeć im prosto w oczy? Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele Tydzień modlitw o powołania. Ma on nam przypomnieć o potrzebie modlitwy, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy będą pracować w Bożej Owczarni. Wierni nie powinni zapominać, że na nich także spoczywa obowiązek troski o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Nie zapominajmy nigdy o tym, że Kościół chociaż założony przez samego Chrystusa, składa się w większości z ludzi, którzy co prawda dążą do świętości, ale wciąż jeszcze jej nie osiągnęli. Dlatego popełniają i będą popełniać błędy. Niech świadomość tego, będzie dla nas zachętą do jeszcze większej modlitwy za siebie nawzajem i za naszych pasterzy.

ks. Mariusz Krawiec, paulista


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 4, 8-12)
Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: «Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy.
On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 118)

Refren: Kamień wzgardzony stał się fundamentem.
Albo: Alleluja.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku. *
Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach.

Refren: Kamień wzgardzony stał się fundamentem.
Albo: Alleluja.

Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś *
i stałeś się moim Zbawcą.
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach..

Refren: Kamień wzgardzony stał się fundamentem.
Albo: Alleluja.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, *
błogosławimy was z Pańskiego domu.
Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, *
Boże mój, wielbić pragnę Cię.

Refren: Kamień wzgardzony stał się fundamentem.
Albo: Alleluja.

DRUGIE CZYTANIE (1 J 3, 1-2)
Jesteśmy dziećmi Bożymi

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 10, 14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 10, 11-18)
Jezus jest dobrym pasterzem

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Zeszyt ćwiczeń do psalmów

Regularnie czytasz psalmy? A może po raz pierwszy masz zamiar sięgnąć po psałterz? Niezależnie od tego, w której grupie się znajdujesz, ta niezwykła książka z pewnością ożywi Twoją wiarę! Zawarto w niej różnorodne ćwiczenia, które można dopasować do własnych możliwości i potrzeb duchowych.
Książka proponuje twórcze, modlitewne spotkanie z 20 psalmami. Każdy z nich poddano szczegółowej analizie na 7 różnych sposobów, co pozwala na kreatywną modlitwę przez wszystkie dni tygodnia.
”Zeszyt ćwiczeń” to idealna pomoc dla wszystkich, którzy chcą poznać nowe metody modlitwy, wyjść ze schematów i doświadczyć, że dialog z Bogiem może być twórczy, ciekawy i jeszcze bardziej owocny. Dodatkowy atut książki to energetyczna, motywująca i dopracowana szata graficzna.

br. Piotr Kwiatek OFMCap
Zeszyt ćwiczeń do psalmów.
Edycja Świętego Pawła 2023