10 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


W świecie, którego doświadczamy, często napotykamy bolesne skutki grzechu. Odczuwamy niepokój, dysharmonię, nieład, pogubienie. Dlatego też ufni w Boże miłosierdzie przychodzimy na niedzielną Eucharystię, by Boża obecność naprawiła w nas to, co grzech tak mocno zaburzył. Szukamy w Nim tej mocy otwartości na Jego działanie, by pozwolić Bogu się odnaleźć. Doświadczenie nieprzyjaźni, które jest działaniem złego, może naprawić tylko Bóg. To Jezus jest ofiarą krzyża, ciągle na nowo uobecnianą w sposób bezkrwawy podczas Mszy św., chce nas pojednać z Bogiem, drugim człowiekiem i samym sobą. Czerpmy z ołtarza Pana duchowe siły do przezwyciężania szatańskiego chaosu, który chce nas odłączyć od miłości Pana.

 

BOŻE PROWADZENIE

Nieraz w życiu bywają chwile trudne. Sytuacje, kiedy człowiek wydaje się bezradny wobec przytłaczającej go historii życia. Problemy potrafią nas przerosnąć. Zwykle w takich sytuacjach są dwa wyjścia. Pierwsze z nich to bezradne zaakceptowanie swojej nędzy i w efekcie zakopanie się w niej. Drugie wyjście to radykalna zmiana życia, oparta na zaufaniu Bogu.

Powołaniem człowieka jest nauczyć się rozpoznawać Boże natchnienia i dzięki nim poznawać, co jest słuszne, czyli to, co jest zgodne z wolą Bożą (kolekta). Powołaniem człowieka jest zatem otwarcie się na Boże działanie i prowadzenie.
Nieraz, mając fałszywy obraz Boga, boimy się Go. Tak jak bał się i wstydził Adam po grzechu w ogrodzie Eden. Bóg jest zawsze przedmiotem wątpienia. Bóg zawsze „naraża” nas na ryzyko wiary. Zawsze bowiem pozostawia szczelinę, którą trzeba przeskoczyć, aby móc Mu zaufać. Nieustannie jednak powinniśmy pamiętać, że Boża miłość jest zawsze większa od największego nawet grzechu. Jest jednak jedna sytuacja, jeden grzech, który nie będzie odpuszczony. Ten grzech to „bluźnierstwo przeciw Duchowi”. Grzech, który bezpośrednio przekreśla Boga i Jego porządek. Ten grzech to całkowite zerwanie i odrzucenie Bożej miłości, całkowite zamknięcie na Boże prowadzenie. Myśl, która by powstrzymywała przed zmianą życia na lepsze – oto grzech przeciwko Duchowi.
Bóg pragnie prowadzić człowieka do prawdziwego szczęścia. Bóg jest miłością, On tą miłością nieustannie obdarza i do niej prowadzi. Jeśli nie żyjesz tylko dla siebie, ale słuchasz Bożych natchnień i szukasz też dobra innych, jeśli nie siebie tylko szukasz – bądź spokojny, nie zgrzeszysz przeciw Duchowi Świętemu.

ks. Tomasz Gwizdek


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 3, 9-15)
Obietnica odkupienia

Czytanie z Księgi Rodzaju

Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?».
On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się».
Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?».
Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem».
Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?».
Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam».
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 130)

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl Twe ucho *
na głos mojego błagania.

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci służono z bojaźnią.

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 4, 13 – 5, 1)
Nadzieja apostolskiego życia

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: «Uwierzyłem, dlatego przemówiłem », my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska, obfitująca we wdzięczność wielu, pomnażała się Bogu na chwałę.
Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.
Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 12, 31b-32)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 3, 20-35)
Szatan został pokonany

+ Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».
A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego». Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».
Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są braćmi?».
I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Patron na dzisiejsze czasy

W 2024 r. mija czterdzieści lat od zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki i czternaście lat od jego beatyfikacji. Kult księdza Popiełuszki jest wciąż żywy – w Polsce i na świecie. Jednocześnie widać zachodzące w nim zmiany, wraz ze zmieniającymi się pokoleniami i osobami u grobu męczennika. Jedni odchodzą w sensie dosłownym – starzeją się i umierają. Inni, młodzi – przychodzą. I odkrywają księdza Jerzego dla siebie, na nowo. Odczytują przesłanie księdza Popiełuszki w nowych czasach i nowych okolicznościach życia.

Jerzy Popiełuszko – kapłan, który z pozoru był zwykłym wikarym, chłopakiem z Białostocczyzny. W najtrudniejszych latach stanu wojennego okazał jednak wielką siłę ducha. Sam wolny, uczył innych, jak w świecie kłamstwa i zniewolenia żyć w prawdzie i wewnętrznej wolności, bez lęku i nienawiści. Teraz, czterdzieści lat od zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki i czternaście lat od jego beatyfikacji, w ręce czytelników trafia jedyna taka opowieść o życiu tego kapłana, który po czterdziestu latach od męczeńskiej śmierci wciąż ma nam wiele do powiedzenia.

Nowe, poszerzone wydanie znakomitej biografii autorstwa Ewy K. Czaczkowskiej i Tomasza Wiścickiego to pełna opowieść o życiu ks. Jerzego Popiełuszki i jego kulcie, ze świadectwami osób, które doznały łask za jego wstawiennictwem. Autorzy dotarli do kilkudziesięciu świadków życia ks. Jerzego, przeanalizowali setki dokumentów i nagrań. W książce przytaczają wszystkie hipotezy dotyczące porwania i śmierci tego kapłana.

Zapraszamy także do lektury bloga o księdzu Popiełuszko…

Ewa K. Czaczkowska, Tomasz Wiścicki
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. BIOGRAFIA.
Edycja Świętego Pawła 2024