11 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


W Kościele jest miejsce dla każdego, bo ofiara Jezusa objęła wszystkich ludzi. Nikt nie powinien czuć się pominięty i zapomniany przez wspólnotę kościelną, i tę prawdę mamy aktualizować w naszym „tu i teraz”. Każda Eucharystia ma na celu również wzmocnić w ludziach ochrzczonych poczucie przynależności do jednej wielkiej rodziny Boga. Niezależnie od tego, gdzie obecnie się znajduję, blisko Boga czy też daleko od Niego, to i tak w sposób duchowy jestem powiązany ze wspólnotą Kościoła. To wielki zaszczyt móc nazywać się chrześcijaninem oraz mieć tak wielu braci i wiele sióstr w wierze. Warto wzbudzać w sobie pragnienie wyrażone w antyfonie na komunię: o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu.

 

CZY UMIEM DOSTRZEC
DZIEJĄCE SIĘ WOKÓŁ MNIE DOBRO?

Codziennie docierają do nas za pośrednictwem mediów ogromne ilości trudnych i przytłaczających wiadomości. Słyszymy o wojnach, katastrofach, chorobach, kłótniach i dyskryminacji. W świetle tego przekazu świat jawi się nam jako niebezpieczny i zagrażający. Przestaje w nim być miejsce na miłość i zaufanie.

Sami nierzadko doświadczamy w codziennym życiu wielu niemiłych sytuacji: złośliwości, nieuprzejmości, zawiści, a nawet przemocy ze strony innych ludzi.
Także w samym sobie i w swoim życiu trudno czasami zobaczyć coś pięknego i wartościowego. Łatwiej nam koncentrować się na brakach, wadach, niedostatkach. Pojawia się zmęczenie, rozczarowanie sobą, smutek, złość. Żyjemy w przekonaniu, że już niewiele dobrego może się w naszym życiu dokonać.
W takim klimacie ciężko dostrzec, że w nas i wokół nas jest także wiele piękna i dobra. Nie widzimy, że obok smutku istnieje w naszym życiu radość, że obok cierpienia spotyka nas wiele miłości, serdeczności i zrozumienia.
Tymczasem dzisiejsze słowo Boże przypomina nam, że w świecie jest wiele dobra, które dojrzewa we dnie i w nocy. Pan jest siewcą tego dobra i Pan daje mu wzrost. Ziarno dobra zasiane zostało w duszy każdego z nas i Pan Bóg nieustannie zasila glebę naszego serca swoją miłością, aby dać możliwość wzrostu w nas tego, co dobre i piękne.
Od nas zależy, jakie będzie nasze dalsze życie, ale również w jaki sposób będziemy je postrzegać. Oby nie zabrakło nam tej Bożej optyki, która potrafi w każdym małym ziarenku dobra rozpoznać kiełkujące i rozwijające się królestwo Boże.

ks. Maciej Skóra


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Ez 17, 22-24)
Bóg wywyższa drzewo niskie

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg: «Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej.
Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi.
I wszystkie drzewa na polu poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 92)

Refren: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy,
z rana głosić Twoją łaskawość, *
a wierność Twoją nocami.

Refren: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Refren: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, *
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.

Refren: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 5, 6-10)
Staramy się podobać Bogu

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.
Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 4, 26-34)
Przypowieść o ziarnku gorczycy

+ Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Dialog Serc

“Czy miłujesz Mnie?” – Jezus każdego dnia zadaje Ci to kluczowe pytanie. Wejdź z Nim w dialog, korzystając z pomocy tej wyjątkowej książki, zawierającej rozważania wezwań Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa w niecodziennej formie.
Rozważania opracowano jako dialog Mistrza z umiłowanym uczniem. W rozmowę wplecione zostały wypowiedzi osób, które podjęły dialog z Jezusem i swoją świętością wskazują nam dziś drogę, m.in. św. Jan Paweł II, św. Tomasz z Akwinu, św. Franciszek Salezy, bł. Stefan Wyszyński, bł. Jakub Alberione oraz słudzy Boży: s. Wanda Boniszewska, Piotr Goursat i ks. Dolindo Ruotolo.

W publikacji, oprócz rozważań, znajdziesz również:

  • pełny tekst Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
  • akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu,
  • historię objawień Bożego Serca św. Marii Małgorzacie Alacoque
  • historię rozwoju kultu Najświętszego Serca Jezusowego.

 

Zapraszamy do dialogu twojego serca z Sercem Jezusa!

s. Anna Maria Pudełko AP, ks. Jerzy Jastrzębski
Dialog Serc
Rozważania wezwań Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa
.

Edycja Świętego Pawła 2023