12 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Każde niedzielne spotkanie eucharystyczne jest szczególnym momentem w życiu Kościoła. Podobnie jak uczniowie wsiadamy dziś do łodzi, którą steruje sam Chrystus. To w tym czasie chcemy chociaż na chwilę odbić od brzegu naszej codzienności i pobyć z naszym Mistrzem na osobności. Podczas tego spotkania usłyszymy słowa: „w górę serca”, a więc wezwanie, by choć na chwilę, przystępując do tych świętych tajemnic, oderwać się od tego, co przyziemne, co nas absorbuje na co dzień. Mamy jako wspólnota wznieść swoje serca do Pana, który chce uciszyć nawet nasze  największe życiowe sztormy. Pozwólmy sobie na taką chwilę bardzo osobistego spotkania z Jezusem.

 

MIOTANI PRZEZ FALE ŻYCIA

Możemy spotkać się z opinia, że Pan Bóg się nami nie interesuje. Stwierdzenie to często pojawia się wtedy, kiedy w naszym życiu pojawiają sią trudności. Ale czy na pewno tak jest? Czy rzeczywiście Pan Bóg zasnął?

Słowa Ewangelii wyznaczonej na kolejną w naszym życiu niedzielę ukazują nam scenę, która stanowi część wydarzeń opisanych na kartach Ewangelii według św. Marka. Możemy zauważyć tu pewną zwyczajność w opisywaniu następujących po sobie zdarzeń. Pan Jezus zachęca swoich uczniów, aby łodzią przeprawili się na najbliższy brzeg. W tej zwyczajnej przeprawie na drugi brzeg uczniowie napotkali trudności, które pokonali dzięki interwencji Jezusa.
Pewna zwyczajność obecna jest również w naszym życiu, choć niekiedy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Przyzwyczailiśmy się już do czasu wakacji, odpoczynku dla uczniów, studentów, który zaczyna się z końcem czerwca. Z pozoru nic specjalnego się nie dzieje. Ale czy na pewno? Czy uczniowie przypuszczali, że tej nocy coś się zdarzy? Zapewne uważali, że nic szczególnego się nie wydarzy, gdyż polecenie Jezusa nie było skomplikowane, niejasne, ale zwyczajne. Wskazał, aby popłynęli sami łodzią. Ponadto wielokrotnie dawał im takie lub podobne wskazania. Prośba, jaką spełnili uczniowie, tym razem niosła za sobą pewną nowość, która stała się okazją do próby ich wiary. Zobaczmy jednak, że wobec szalejącego jeziora nie poddają się od razu, ale walczą. Czy my niekiedy nie jesteśmy podobni do uczniów?
Od nas jedynie zależy, czy w różnych trudnych wydarzeniach poprosimy o pomoc Boga, czy będziemy uparcie twierdzić, że sami damy radę. Gdy będziemy miotani przez fale życia, to niech naturalnym odruchem będzie wołanie o pomoc Boga.

ks. Bartłomiej Cipora


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Hi 38, 1. 8-11)
Bóg jest władcą morza

Czytanie z Księgi Hioba

Z wichru Pan zwrócił się do Hioba i rzekł: «Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdy chmury mu dałem za ubranie, za pieluszki – ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla twoich fal nadętych».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 107)

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Albo: Alleluja.

Ci, którzy statkami ruszyli na morze, *
by handlować na wodach ogromnych,
widzieli dzieła Pana *
i Jego cuda wśród głębin.

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Albo: Alleluja.

Rzekł i zerwał się wicher, *
burzliwie piętrząc fale.
Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań, *
ich dusza truchlała w niedoli.

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Albo: Alleluja.

Wołali w nieszczęściu do Pana, *
a On ich wyzwolił od trwogi.
Zamienił burzę na powiew łagodny, *
umilkły morskie fale.

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Albo: Alleluja.

Radowali się ciszą, która nastała, *
przywiódł ich do upragnionej przystani.
Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich.

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Albo: Alleluja.

DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 5, 14-17)
Wszystko stało się nowe

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 7, 16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 4, 35-41)
Uciszenie burzy na jeziorze

+ Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?». On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!». Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!». Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIEGotowe na zmiany

Kim były pramatki Izraela? Jaką rolę w historii zbawienia odegrały kobiety w Biblii? Co wnoszą do naszego życia? Sięgnij po tę fascynującą książkę i poznaj odpowiedzi na powyższe pytania!
W książce zamieszczono oryginalnie i interesująco zinterpretowane przez Autorkę historie jedenastu biblijnych kobiet: Sary, Rebeki, Racheli i Lei, Mikal, Abigail, Batszeby, Tamar, Rachab oraz Rut i Noemi. Kobiety, które przeczytają te historie, zobaczą w nich cząstkę siebie, dowiedzą się o sobie czegoś nowego, a także odnajdą inspirację dla własnego duchowego rozwoju.
Książka to nie tylko historie biblijnych kobiet. To również opowieść o ludzkim duchu, który nie ma płci, o jego tęsknotach, zmaganiach, dramatach i wreszcie o jego wiecznym spełnieniu, a przynajmniej o szansach na to spełnienie.

Irena Neumueler
Gotowe na zmiany. Kobiety z Biblii.
Edycja Świętego Pawła 2023