13 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Tam, gdzie panują ciemności, tam nie ma życia. W ciemnościach łatwo do serca ludzkiego przedziera się zło z kłamstwem i fałszem. Dopiero w świetle widzimy rzeczywistość taką, jaka ona jest. Dlatego też jako dzieci światłości zbliżamy się do Boga jako źródła światła. To dzięki Jego obecności możemy w pełni żyć i się rozwijać. Jego światło daje nam wzrost i pozwala odróżnić dobro od zła, bo w świetle nie da się niczego ukryć. Człowiek nie może sam z siebie stać się źródłem światła. Nasza jasność jest tylko odblaskiem światłości Pana Boga. Dlatego chciejmy, również dzięki uczestnictwu w niedzielnej Eucharystii, trwać w świetle: abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy (kolekta).

MÓWIĘ CI, WSTAŃ!

Chrystus pokazuje nam dziś, że to On jest tym, który potrafi przywrócić życie. Pokazuje, że każdy z nas może Go o to poprosić. To, co my musimy zrobić ze swojej strony, to o to życie poprosić. Kluczem, który potrafi otworzyć drzwi do Chrystusa, jest wiara.

Życie i śmierć. Jakże głęboko te dwie rzeczywistości są obecne w życiu każdego człowieka. Każdy z nas narodził się i żyje, ale też i każdy stanie w swoim czasie oko w oko ze śmiercią.
Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli również pochyla się nad tymi dwiema rzeczywistościami. Chrystus jest dziś tym, który niesie życie. Cud wskrzeszenia w Ewangelii dzisiejszej niedzieli jest najlepszym na to dowodem. To Chrystus sprawia, że mroki śmierci potrafią się rozproszyć.
Śmierć z kolei przywołuje w głowie negatywne emocje. Ludzie starają się przed nią uciekać. Wielokrotnie robią wszystko, żeby opóźnić jej przyjście. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że śmierć dotyczy nie tylko ciała człowieka. Może ona również dotknąć ludzkiej duszy. Ten rodzaj śmierci jest o wiele gorszy.
„Mówię ci, wstań”. Te słowa wypowiedziane przez Jezusa mają ogromną moc. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Mogą zmienić śmierć w życie. Mogą zamienić płacz w radość. Żeby Chrystus mógł to uczynić, musimy Go o to poprosić. Uczynić może to tylko ten, który wierzy. Wiara jest tutaj podstawą, która pozwoli przywrócić nam życie.
Chrystus dziś mówi do każdego z nas: wstań. Powstań z tego wszystkiego, co sprawia, że umierasz. Nie bój się podać Chrystusowi ręki i unieść się razem z Nim ku górze. Ku Bogu.

ks. Karol Jagiełło


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 1, 13-15; 2, 23-24)
Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła

Czytanie z Księgi Mądrości

Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna.
Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 30)

Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, mój Boże,
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, *
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaska przez całe życie. *
Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele.

Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. *
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 8, 7. 9. 13-15)
Dzielić się dostatkiem z potrzebującymi

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali.
Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.
Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość, jak to jest napisane: «Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele».

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 2 Tm 1, 10b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (krótsza, Mk 5, 21-24. 35b-43)
Wskrzeszenie córki Jaira

+ Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał.
Wtedy przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?». Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!». I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.
Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: «Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go.
Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!». Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


NKB Ewangelia według św. Marka NT II cz.1

Niniejszy tom z serii Nowych Komentarzy Biblijnych (NKB) poświęcony został rozdziałom 1, 1-8 oraz 26 Ewangelii wg św. Marka – najkrótszej, ale też i najstarszej z czterech Ewangelii.
Autor komentarza, ks. Artur Malina, prezentuje poszczególne perykopy zaczynając od problematyki tekstualnej poprzez zagadnienia historyczne, literackie i ściśle egzegetyczne, aż do ukazania ich teologicznego, historycznego i antropologicznego przesłania.
Nadrzędny cel autora komentarza to przełożenie wieloaspektowego orędzia Ewangelii na czasy dzisiejsze. Lektura tego opracowania pozwoli więc czytelnikowi poznać i zrozumieć współczesne przesłanie księgi.

ks. Artur Malina
NKB Ewangelia według św. Marka NT II cz.1.
Edycja Świętego Pawła 2023