NR 4 / 2006 – III NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


CEL NASZEJ DROGI


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEPIERWSZE CZYTANIE
(Jon 3, 1-5. 10)
Wołanie proroka Jonasza o nawrócenie Niniwy zostało przez mieszkańców miasta wysłuchane. W Biblii ich postawa jest odtąd symbolem gotowości do nawrócenia i pokuty.

Czytanie z Księgi proroka Jonasza

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział.
Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona».
I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego.
Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.
PSALM
(Ps 25, 4-5. 6-7bc. 8-9)
Wyznanie grzechów to warunek ich odpuszczenia i dostąpienia Bożej łaskawości. Psalmista wyznaje, że w młodości błądził i porzucił drogi Boże, co sprowadziło na niego nieszczęście. Jednak teraz, już jako dojrzały człowiek, prosi Boga o wskazanie drogi, którą ma kroczyć.
Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, * Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Ref. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, * na swoją miłość, która trwa od wieków. Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu * ze względu na dobroć Twą, Panie. Ref. Dobry Pan jest i prawy, * dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, * uczy pokornych dróg swoich. Ref.
DRUGIE CZYTANIE
(1 Kor 7, 29-31)
Pierwsi chrześcijanie oczekiwali rychłego ponownego przyjścia Chrystusa – Jego Paruzji, dlatego św. Paweł gorąco zachęcał Koryntian do szukania tego, co trwałe i nieprzemijające. Przywiązanie bowiem do rzeczy doczesnych powoduje, iż człowiek bardzo łatwo zapomina o dobrach nadprzyrodzonych.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Mówię wam, bracia, czas jest krótki.
Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, co płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, co nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, co używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.
Przemija bowiem postać tego świata.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
(Mk 1, 15) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
(Mk 1, 14-20)
Dzisiejsza Ewangelia przedstawia początek publicznej działalności Jezusa z Nazaretu. Po chrzcie w Jordanie i kuszeniu na pustyni, Chrystus Pan wzywa do nawrócenia i przyjęcia orędzia o królestwie Bożym. Temu wezwaniu byli posłuszni pierwsi uczniowie, którzy poszli za Nim.

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


jezus m.:102_160:images/dzien/m38.jpg]

<h3>Pomnóż miłość moją ku Tobie…</h3>
<p> Dużo i ciężko obraziłem Cię Panie, ale mocno ufam miłosierdziu Twemu! Krew Twoja i zasługi męki są mocnym fundamentem mojej ufności! Pomnóż ją we mnie, pomnóż miłość moją ku sobie! Pragnę ufać Ci i kochać Cię, jak nikt jeszcze nie ufał i nie kochał! [Amen]. <br /><span class=

[link(_blank)” src=”//www.edycja.pl/index.php?mod=ksiegarnia&item=421]ks. Michał Sopoćko[/link(_blank)” _fcksavedurl=”//www.edycja.pl/index.php?mod=ksiegarnia&item=421]ks. Michał Sopoćko[/link(_blank)” />