NR 9 / 2006 – VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Dzień Pański

RADYKALNA NOWOŚĆ EWANGELII


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEPIERWSZE CZYTANIE
(Oz 2, 16. 17b. 21-22)
Pustynia była dla Izraelitów miejscem wyjątkowym. Była miejscem miłości oblubieńczej i zaślubin Boga z Izraelem na Synaju. Wierzono, iż Mesjasz – nowy Oblubieniec ponownie wyprowadzi naród wybrany na pustynię, by odnowić przymierze z Bogiem.

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza

To mówi Pan:
«Chcę przynęcić niewierną oblubienicę, na pustynię ją wyprowadzić i mówić do jej serca. I będzie mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju.
I poślubię cię znowu na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana».
PSALM
(Ps 103, 1-2. 3-4. 8 i 10. 12-13)
W pięknym psalmie dziękczynnym autor dzieli się z nami swym doświadczeniem religijnym. Najpierw sławi ojcowskie miłosierdzie Boga, a następnie wzywa do postawy wdzięczności
. Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Błogosław, duszo moja, Pana, * i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, Pana * i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Ref. On odpuszcza wszystkie twoje winy * i leczy wszystkie choroby. On twoje życie ratuje od zguby, * obdarza cię łaską i zmiłowaniem. Ref. Miłosierny jest Pan i łaskawy, * nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów * ani według win naszych nam nie odpłaca. Ref. Jak odległy jest wschód od zachodu, * tak daleko odsunął od nas nasze winy. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, * tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają. Ref.
DRUGIE CZYTANIE
(2 Kor 3, 1b-6)
Przymierze zawarte w Chrystusie nie jest przymierzem spisanym na kamiennych tablicach, ale przymierzem Ducha zapisanym w ludzkich sercach. Świadectwo chrześcijańskiego życia to list pisany przez Boga dla świata.

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was? Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc.
A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Nie żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga. On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
(Jk 1, 18) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Z woli swej zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,

byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
(Mk 2, 18-22)
Nadejście czasów mesjańskich przedstawia Jezus symbolicznie – jako czas zaślubin i weselnych godów, kiedy to goście weselni nie poszczą. Jednak nie zawsze Pan młody jest z gośćmi weselnymi. Nadchodzący okres Wielkiego Postu wzywa do refleksji nad sensem chrześcijańskiego postu.

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?».
Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Ofiarowanie Mszy Świętej