NR 40 / 2006 – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Dzień Pański

SŁUŻEBNICA BOGA NAGRODZONA NIEBEM


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEPIERWSZE CZYTANIE
(Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab)
Czytanie z Apokalipsy ukazuje nam na horyzoncie wiary wielki znak: Niewiastę obleczoną w słońce. A Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. Pustynia – właśnie tam uczyła się wiary i zaufania Bogu. Maryja żyła w ciszy, wybrała cień i ukrycie, nie było w Niej chęci pokazania się, a przecież miała do tego wiele okazji w czasie, gdy Jej Syn nauczał i uzdrawiał tłumy. Maryja bierze udział w życiu Syna poprzez modlitwę i kontemplację.

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko.
I porodziła Syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca».
PSALM
(Ps 45, 7 i 10. 11-12. 14-15)
Psalmista wypowiada słowa, które tradycja odnosi do Maryi: Córa królewska wchodzi pełna chwały, odziana w złotogłów. W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla. Taki jest kres życia, które było skromne i ciche, oddane Bogu całkowicie. Teraz i na wieki Maryja żyje w chwale, bo ujawniło się to, co w życiu ziemskim było zakryte – cała Jej wielkość i piękno.
Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy. Tron Twój, Boże, trwa na wieki, * berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, * królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy. Ref. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, * zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca. Król pragnie twego piękna, * on twoim panem, oddaj mu pokłon. Ref. Córa królewska wchodzi pełna chwały, * odziana w złotogłów. W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, * za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny. Ref.
DRUGIE CZYTANIE
(1 Kor 15, 20-26)
Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć – są to słowa św. Pawła, których spełnienie możemy oglądać w Zmartwychwstaniu Chrystusa i Wniebowzięciu Maryi. Kres wszystkich rzeczy jest w Ojcu. Także nasz. Maryja już go osiągnęła i pomaga nam w naszej ziemskiej wędrówce. Chciejmy z tej pomocy skorzystać poprzez przyglądanie się Jej życiu i wierne tego życia naśladowanie.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.
Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Maryja została wzięta do nieba,

radują się zastępy aniołów. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
(Łk 1, 39-56)
Elżbieta powiedziała do Maryi: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wielką rzeczą, która dokonała się w Maryi było to, że uwierzyła, poddała się Bogu pełna ufności. Wiara jest właściwą postawą religijną, jakiej oczekuje od nasPan. Taka odpowiedź jest najbardziej adekwatna, a polega na dyspozycyjności połączonej z aktywną gotowością na wszystko, czego chce Bóg. A to, czego On chce, zawsze pochodzi z wielkiej miłości do nas. Maryja nie zawiodła się. Możemy być pewni, że my też się nie zawiedziemy.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


„Maryjna” rada bł. Tymoteusza Giaccardo

Dotyka was zwątpienie? Maryja jest światłem. Czujecie niepokój? Maryja jest pewnością. Jesteście smutni? Maryja jest powodem radości. Patrzcie na Nią, a uzyskacie radość i pokój.