NR 41 / 2006 – XX NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Dzień Pański

POKARM Z NIEBA


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEPIERWSZE CZYTANIE
(Prz 9, 1-6)
Księga Przysłów opisując mądrość, posługuje się zaskakującym obrazem – przedstawia ją jako kobietę, która przygotowuje wystawny stół i zaprasza do niego wszystkich. Mądrość nie jest ukazana jako dostojna uczona, która zaprasza do swej biblioteki, lecz jako matka karmiąca zapraszająca do stołu. Zatem nie można nauczyć się jej z książek, posiąść inteligencją i rozumem, lecz tylko otrzymać w darze. Sięga ona daleko poza sferę intelektu, obejmuje całego człowieka, jest harmonią duszy, serca i umysłu. Taka mądrość, która jest wspaniałym darem Boga, jest dostępna dla nas w Eucharystii – na stole słowa i Ciała Pańskiego.

Czytanie z Księgi Przysłów

Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn, nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta: «Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie».
Do tego, komu brak mądrości, mówiła: «Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi».
PSALM
(Ps 34, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15)
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem – oto postawa mędrca, który odkrył, co w życiu ma prawdziwy sens i wartość. Przyłączmy się do Jego pieśni na cześć Pana.
Refren: Wszyscy zobaczcie,jak nasz Pan jest dobry. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, * Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, * niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Ref. Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, * ci, co się Jego boją, nie zaznają biedy. Bogacze zubożeli i zaznali głodu, * szukającym Pana niczego nie zabraknie. Ref. Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, * będę was uczył bojaźni Pańskiej. Kim jest ten człowiek, co pożąda życia * i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć? Ref. Powściągnij swój język od złego, * a wargi swoje od kłamstwa. Od zła się odwróć, czyń dobrze, * szukaj pokoju i dąż do niego. Ref.
DRUGIE CZYTANIE
(Ef 5, 15-20)
Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy – znowu powraca temat mądrości i głupoty. Święty Paweł zachęca, abyśmy poszli drogą mądrości, dając konkretną wskazówkę: Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. To dotyczy także nas – dni są z pewnością złe, bo zawsze, w każdym czasie, nie brakuje ciemności i rozgrywającego się na naszych oczach dramatu. Ale musimy opanować strach, przerażenie czy zniechęcenie. Te dni są dla nas szansą, możemy z każdej ciemności wyłowić promyk światła, wykorzystać negatywne sytuacje i idąc pod prąd czynić dobro.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.
A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
(J 6, 56) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,

trwa we Mnie, a Ja w nim. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
(J 6, 51-58)
Jezus daje nam Siebie jako pokarm, chleb, który z nieba zstąpił, i tylko człowiek głupi przejdzie obojętnie wobec tak wielkiego daru. Ciało i Krew Jezusa to prawdziwe życie, które nigdy się nie kończy, które pochodzi od Ojca. I to życie dostajemy w darze – nie jako nagrodę po śmierci, ale już teraz. Życie wieczne może krążyć w naszym śmiertelnym ciele teraz, dziś, jeśli tylko będziemy mieć na tyle mądrości, aby je przyjąć.

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do tłumów:
«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata».
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?».
Rzekł do nich Jezus:
«Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.
To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Modlitwa św. Faustyny

Witaj Miłości utajona, życie mej duszy. Witam Cię, Jezu, pod tymi nikłymi postaciami chleba. Witaj, najsłodsze Miłosierdzie moje, które się rozlewasz na wszystkie dusze. Witaj, Dobroci nieskończona, która rozsiewasz wokoło strumienie łask. Witaj, Jasności przyćmiona, Światłości dusz. Witaj, Zdroju niewyczerpanego miłosierdzia – najczystsza Krynico, z której nam tryska życie i świętość. Witaj, Rozkoszy dla serc czystych. Witaj, jedyna Nadziejo dla dusz grzesznych.

Dzienniczek, 1733.