NR 49 / 2007 – XXVIII NIEDZIELA ZWYŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


ŚWIADECTWO WIARY


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEKażdy grzech, nawet ten pozornie lekki, obciąża nasze sumienie, wprowadza duchową nieczystość i rodzi niepokój. Jezus może nas uwolnić od tego ciężaru, jeśli przyjdziemy do Niego i otworzymy przed Nim swe serce tak, jak uczynili to trędowaci z dzisiejszej Ewangelii. Z wiarą i ufnością prośmy Go w czasie tej Eucharystii o pełne oczyszczenie naszego serca.

PIERWSZE CZYTANIE
(2 Krl 5, 14-17)
Potrzeba było wielkiej wiary, aby na polecenie proroka zanurzyć się siedem razy w Jordanie. Naaman to uczynił i od razu mógł zobaczyć skutek swoich czynów: został oczyszczony z trądu. Z pewnością wody rzeki same z siebie nie miały takiej mocy uzdrawiającej. To Bóg dokonał tego cudu, aby pokazać wodzowi syryjskiemu, iż jest On większy od wszystkich bożków pogańskich. Chce też tym sposobem udowodnić, że wszystko może stać się możliwe dla człowieka, który autentycznie zawierzy swemu Panu.

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie według słowa proroka Elizeusza, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony.
Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: «Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od twego sługi».
On zaś odpowiedział: «Na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę!». Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił.
Wtedy Naaman rzekł: «Jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu».
PSALM
(Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4)
Wraz z psalmistą śpiewamy Bogu pieśń wdzięczności za wszystkie łaski, które codziennie od Niego otrzymujemy. To od Niego bowiem pochodzą życie i zdrowie, rozum i siły do pracy, życiowa mądrość i wszystkie talenty, dzięki którym potrafimy dobrze przeżyć nasze życie.
[c1]Refren:[/c1] Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Śpiewajcie Panu pieśń nową, [c1]*[/c1] albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica [c1]*[/c1] i święte ramię Jego. [c1]Ref.[/c1] Pan okazał swoje zbawienie, [c1]*[/c1] na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją [c1]*[/c1] dla domu Izraela. [c1]Ref.[/c1] Ujrzały wszystkie krańce ziemi [c1]*[/c1] zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, [c1]*[/c1] cieszcie się, weselcie i grajcie. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE
(2 Tm 2, 8-13)
Ci, którzy są wierni Chrystusowi i przeżywają swoje cierpienia w zjednoczeniu z Nim, w życiu wiecznym będą mieli udział w Jego chwale. Ci, którzy teraz są poniżani i odrzucani przez ludzi, będą przez Chrystusa wywyższeni w Jego królestwie niebieskim. Jezus wynagrodzi każdy nasz dobry czyn i każdy akt miłości, spełniony wobec naszych bliźnich.

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:
Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą.
Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
(1 Tes 5, 18) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.

Za wszystko dziękujcie Bogu,

taka jest bowiem wola Boża

względem was w Jezusie Chrystusie. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
(Łk 17, 11-19)
Każdy z dziesięciu ewangelicznych trędowatych uwierzył Jezusowi i dzięki swej wierze został uzdrowiony z trądu, który był uważany za nieuleczalną i najgorszą chorobę. Jednakże tylko jeden z nich powrócił i okazał Panu wdzięczność za otrzymaną łaskę. Łukasz podkreśla, że był to Samarytanin, a zatem człowiek, którym Żydzi pogardzali. Właśnie on swoją postawą uczy nas dzisiaj wdzięczności wobec wszystkich, którym cokolwiek zawdzięczamy.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami».
Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom». A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec». Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE