NR 64 / 2007 – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


RODZINA BOGIEM SILNA


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIERodzina jest świątynią Boga. Bóg sam ją wybrał, gdy zapragnął, aby Jego Syn w rodzinie przyszedł na świat i w niej wzrastał. Szczęściem każdej rodziny jest opieka i błogosławieństwo Boga. Prośmy o nie dla naszych rodzin, zwłaszcza dla tych, które przeżywają szczególne trudności.

PIERWSZE CZYTANIE
(Syr 3, 2-6. 12-14)
Prawdziwa religijność pociąga za sobą obowiązki – w pierwszym rzędzie względem rodziców. Szacunek dla ojca i matki otwiera nas na Boga, od którego otrzymaliśmy dar życia. Wdzięczność wobec rodziców jest związana z obietnicą długiego życia i odpuszczenia grzechów.

Czytanie z Księgi Syracydesa

Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


OD CZEGO ZALEŻY ZDROWIE RODZINY?