NR 100 / 2008 – Numer specjalny – NA ADORACJĘ PRZY GROBIE PAŃSKIM

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Przygotowaliśmy dla Państwa numery specjalne biuletynu Dzień Pański: [link(_blank):http://www.edycja.pl/index.php?mod=dzienpanski&idn=884&part=2]NA ADORACJĘ PRZY GROBIE PAŃSKIM[/link(_blank)] [link(_blank):http://www.edycja.pl/index.php?mod=dzienpanski&idn=885&part=2]NA PROCESJĘ BOŻEGO CIAŁA[/link(_blank)]


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEAdoracja rozpoczyna się po liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek i trwa do rozpoczęcia obrzędów Wigilii Paschalnej. Rozważanie tajemnicy śmierci Chrystusa, śpiew i modlitwa w ciszy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem mają uświadomić nam prawdę o wewnętrznej jedności i wzajemnej zależności Krzyża, pustego Grobu i Eucharystii.

ROZPOCZĘCIE ADORACJI
Pieśń:
Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało
MODLITWA WSTĘPNA

Drogi nasz Zbawicielu, w duchu uwielbienia przychodzimy nawiedzić Twój Grób. Tyś umarł za nas i przez śmierć na Krzyżu przeszedłeś z tego świata do chwały Ojca w niebie. Odszedłeś od nas, aby być jeszcze bliżej nas, bo w Najświętszym Sakramencie stałeś się naszym pokarmem. Dokonała tego Twoja wielka miłość ku nam, dlatego też pragniemy Ci za Twoje dzieło zbawienia podziękować. Przede wszystkim dziękujemy Ci za podjętą Mękę i Śmierć na Krzyżu, gdyż to stało źródłem nowego życia i Zmartwychwstania, także źródłem naszego życia i naszego zmartwychwstania. Bądź uwielbiony za to Panie, w jedności z Ojcem i Duchem Świętym, teraz i na wieki wieków. [c1]W.[/c1] Amen.
ROZWAŻANIE ŚMIERCI PANA Pieśń:
Jezu Chryste, Panie miły
EWANGELIA
(J 19, 31 – 42)

Z Ewangelii według świętego Jana

Był to dzień Przygotowania; aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kości Jego nie będą łamane. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebodli.
Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc ze względu na żydowski dzień Przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Pieśń: Pozwól mi Twe Męki śpiewać
ROZMYŚLANIE
Zstąpienie Pana do Otchłani

Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka… Pieśni: Odszedł Pasterz od nas Pójdź do Jezusa, do niebios bram
EWANGELIA (J 12, 20-33)

Z Ewangelii według świętego Jana

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię!». Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Tłum stojący to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Pieśni: Jam jest Chlebem Żywym, który zstąpił z nieba. Chwała i dziękczynienie Święty Boże, święty mocny
ADORACJA KRZYŻA Pieśni: Zawitaj Ukrzyżowany Krzyżu święty nade wszystko W krzyżu cierpienie
ZAKOŃCZENIE ADORACJI
Przyjmij, Panie Jezu, nasze szczere zapewnienia o tym, że Cię kochamy. Pragniemy zapewnić Cię również o naszych dobrych postanowieniach. Twoją miłość ku nam przyrzekamy odwzajemnić naszą miłością. Bądź za wszystko pochwalony, Panie, obecny tu, wśród nas, w Najświętszym Sakramencie, teraz i na wieki. [c1]W.[/c1] Amen. Pieśń: Dobranoc, Głowo święta, Jezusa mojego


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE