NR 23 / 2008 – UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


KRÓLOWA, KTÓRA SŁUŻY


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEOd wieków Matka Syna Bożego zajmuje wyjątkowe miejsce w pobożności polskiego narodu. Najważniejsze wydarzenia w naszej historii łączyły się z przemożną obecnością Maryi, a w chwilach zagrożenia, niemocy i zwątpienia z ufnością uciekaliśmy się pod jej opiekę. Dzisiaj pragniemy wyrazić naszej Matce i Królowej swoją wdzięczność.

PIERWSZE CZYTANIE
(Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab)
Apokaliptyczna wizja Niewiasty obleczonej w słońce kieruje naszą myśl w stronę Maryi, Rodzicielki Syna Bożego. Po trudach ziemskiego życia Matka Najświetsza została wywyższona i uhoronowana jak żaden inny człowiek na ziemi.

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty; ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca».
PSALM
(Jdt 13, 18bcda. 19-20)
Judyta, bohaterska obrończyni Izraela, była chlubą swojego narodu i stała się wzorem dla przyszłych pokoleń. Dla chrześcijan jej postać to znak zapowiadający Maryję.
[c1]Refren:[/c1] Tyś wielką chlubą naszego narodu. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego [c1]*[/c1] spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, [c1]*[/c1] Stwórca nieba i ziemi. [c1]Ref.[/c1] Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki [c1]*[/c1] w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi, [c1]*[/c1] abyś była wywyższona na wieki. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE (Kol 1, 12-16)
Jako wybrańcy Boży, oczyszczeni z grzechów i odkupieni, wszyscy jesteśmy domownikami Boga i współuczestnikami wspólnoty świętych. Maryja, nasza Matka i Królowa, jako pierwsza dostąpiła tego przywileju, który jej Syn wysłużył nam wszystkim.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 19, 27) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus powiedział do ucznia:

«Oto Matka twoja»,
i od tej godziny

uczeń wziął Ją do siebie. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA (J 19, 25-27)
Maryja towarzyszyła Jezusowi w Jego drodze aż po krzyż na Golgocie. W ten sposób realizowała słowo dane Bożemu posłańcowi: Fiat – niech się stanie. W chwili największej bezsilności i niemocy Maryi Jej Syn wyznacza Matce nową misję, którą pełni Ona do dzisiaj.

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


PRZYWIOZŁEM DAR