NR 55 / 2008 – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


ŻYCIE: DAR I ZADANIE


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEZbliżający się koniec roku liturgicznego przywołuje wizję końca czasów i ostatecznego rozliczenia się z życia. Czytania dzisiejszej liturgii wzywają do rzetelnego rachunku sumienia z używania talentów otrzymanych od Boga. Życie jest zbyt cenne, abyśmy byli jedynie jego konsumentami. Prośmy zatem o mądrość, aby dobrze wykorzystać ten wielki dar.

PIERWSZE CZYTANIE
(Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31)
Niewiasta, o której mówi pierwsze czytanie, jest uosobieniem Mądrości Bożej. Jeżeli jej zawierzymy swoje życie, wówczas zatroszczy się ona o wszystkie sprawy. Mądrość można zdobyć jedynie poprzez częste obcowanie z Bogiem. Dołóżmy więc starań, aby ją pozyskać.

Czytanie z Księgi Przysłów

Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O len się stara i wełnę, pracuje starannie rękami. Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


JAK CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE?