NR 59 / 2009 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – Msza w nocy

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


PASTERKA


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIETo właśnie tej nocy narodził się nam Zbawiciel – Jezus Chrystus. Poprzez tajemnicę Wcielenia Bóg wypełnił swą obietnicę wobec narodu wybranego. W ten sposób rozpoczął się nowy etap historii zbawienia – czas szczególnej obecności i bliskości Boga; odtąd jest On na zawsze pośród swego ludu i każdy, kto tego pragnie, może Go doświadczyć.

PIERWSZE CZYTANIE
(Iz 9,1-3.5-6)
Bóg zna najgłębsze pragnienia ludzkiego serca; wie, że pragnie ono szczęścia. Największym szczęściem dla człowieka jest przebywanie w Bożej obecności. Zaspokaja On to pragnienie w zadziwiający sposób, dając swojego Syna. Wszyscy, którzy Go przyjmą, wchodzą w bliską relację z Nim i zyskują prawdziwą radość.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Ojciec Silvano Fausti o dzisiejszej Ewangelii