NR 60 / 2009 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – Msza w dzień

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


TAJEMNICA SŁOWA


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEBóg poprzez swe Wcielenie najpełniej objawił się ludziom i najgłębiej się z nimi zjednoczył. Obecność Pana pośród swego ludu jest udziałem także nas wszystkich. To dla nas Syn Boży stał się Człowiekiem i pozostaje na zawsze Osobą w dwóch naturach: Boskiej i ludzkiej. Uświadamiając sobie Jego bliskość i łaskawość, możemy doświadczyć pełni radości Bożego Narodzenia.

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 52,7-10)
Znaczenie dobrej wiadomości docenia najbardziej ten, kto na nią oczekuje. Powoduje ona radość oraz wdzięczność wobec osoby, która ją przyniosła. Największą i najlepszą taką radosną nowiną jest prawda o obecności Boga wśród swego ludu, któremu przynosi On zbawienie.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: «Twój Bóg zaczął królować». Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Nowy początek