NR 8 / 2011 – V NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


SÓL I ŚWIATŁO

Uczniowie Chrystusa winni być solą ziemi i światłem świata. Sól jest czymś bardzo powszechnym, codziennym, a także czymś bardzo cennym, czymś co trudno zastąpić. Sól ma uchronić świat i ludzkość przed zepsuciem, a także utrzymywać pragnienie życia i przyczyniać się do tego, aby człowiek pozostał człowiekiem. Jednak kiedy sól utraci swój smak, wówczas zniknie troska i zapobiegliwość o nią. Uczniowie Chrystusa – będąc solą ziemi – muszą ciągle baczyć, aby duchowo nie zwietrzeli. Bowiem świat, który nie znajdzie w nich tego, czego potrzebuje, w swoim rozczarowaniu i rozgoryczeniu pogardzi nimi oraz zechce odrzucić i podeptać, jako nieprzydatnych.
Czy jesteśmy solą w naszych rodzinach, w miejscach pracy, w środowisku, w którym żyjemy? Jeśli poprzez słowo i świadectwo własnego życia nie wpływamy na otoczenie, w którym postawił nas Bóg, to albo jeszcze nie jesteśmy solą, albo już zwietrzeliśmy i staliśmy się nieużyteczni.
Podobnie jak siebie, nazwał Jezus swoich uczniów światłem świata. To za ich pośrednictwem ludzie mają poznawać Boga i w ten sposób stawać się dziećmi Bożymi. To zadanie uczniowie wypełnią tylko wówczas, kiedy upodobnią się do Boga w myślach, słowach i czynach. Mają płonąć pełnym światłem w miejscu, z którego jest ono najbardziej widoczne, a przez to skuteczne. Obrazami soli i światła Jezus przypomina nam – swoim uczniom, że musimy nimi pozostać zawsze i wszędzie bez względu na okoliczności i konsekwencje.

ks. Zbigniew Godlewski

„Wy jesteście światłem świata”.
(Mt 5,14)


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Uczestnicząc w Eucharystii, przychodzimy do źródła światła, aby skąpać się w nim, samemu zapłonąć i zaczerpnąć tego światła dla tych, do których nas Bóg posyła. Mocą swego słowa i Pokarmu Eucharystycznego Bóg chce pielęgnować w nas i pomnażać miłość, która łączy nas z Nim i z naszymi bliźnimi. Otwórzmy umysły, wole i serca i poddajmy się zbawczemu działaniu łaski Bożej.

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 58,7-10)

Pan Bóg przez proroka Izajasza kształtuje w narodzie wybranym właściwe rozumienie pobożności, która nie określa jedynie relacji człowieka do Boga. Pobożność musi mieć swoje konsekwencje także w postępowaniu człowieka wierzącego wobec innych ludzi. Cześć oddawana Bogu i życzliwość wobec bliźnich świadczą o dojrzałości człowieka wierzącego.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan:
Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwróć się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą.
Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: «Oto jestem!»
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.

PSALM (Ps 112,4-5.6-7.8a i 9)

Człowiek sprawiedliwy w rozumieniu autorów Starego Testamentu to ktoś prawy, cnotliwy, święty. Jego postępowanie spotyka się uznaniem wśród ludzi i u samego Boga. Sprawiedliwość świadczy o wielkiej zażyłości człowieka ze źródłem mocy, którym jest Bóg, i do niego prowadzi.

Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.
lub: Alleluja.

On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swymi sprawami zarządza uczciwie. Ref.

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu. Ref.

Jego wierne serce lękać się nie będzie. *
Rozdaje i obdarza ubogich;
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (1Kor 2,1-5)

Święty Paweł staje wśród mieszkańców Koryntu jako świadek Chrystusa ukrzyżowanego, który dla jednych jest skandalem, dla innych wyrazem głupoty. Chrześcijanin otwiera się jednak na prawdę ukrytą w znaku Ukrzyżowanego i odnajduje w nim moc i mądrość Bożą.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego.
I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 8,12b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 5,13-16)

Uczeń Jezusa nie ucieka od świata, nie lekceważy ziemskiej rzeczywistości. Przeciwnie, Jezus wyznacza swoim uczniom zadania, które mają wypełnić na świecie i wobec niego. Mają być solą i światłem, a więc oddziaływać, wpływać na doczesność, kształtować ją zgodnie z Ewangelią. Już samo życie chrześcijanina może stać się wiarygodnym świadectwem o Bogu, który jest Ojcem ludzi.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Zwiastuni Dobrej Nowiny

Instytut Archanioła Gabriela należy do licznej Rodziny Świętego Pawła, założonej przez bł. ks. Jakuba Alberione. Skupia on mężczyzn, którzy powołanie do życia konsekrowanego realizują w swoim środowisku pracy i zamieszkania. Od imienia patrona, nazywani są gabrielinami. Patrząc na nich, dochodzi się do dość paradoksalnego wniosku, że świeckość i konsekracja mogą iść ze sobą w parze, że można je połączyć i uczynić całe swoje życie apostolstwem (apostolstwem “obecności”).
Gabrielini składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, i starają się żyć w bliskości Boga. Eucharystia, medytacja Słowa Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu, liturgia godzin i inne środki służą ciągłemu pogłębianiu relacji z Boskim Mistrzem. Osoby idące tą drogą powołania stale szukają woli Pana w swoim życiu, starają się odczytywać znaki, które docierają do nich przez ludzi i poszczególne wydarzenia. Pogłębiają swoją wiedzę w zakresie teologii i filozofii, zapoznają się z dokumentami Kościoła i dokumentami Rodziny Świętego Pawła. Ich zadanie najkrócej można określić jako: uświęcanie własnego środowiska pracy i zamieszkania.
Gabrielini nie noszą specjalnych strojów ani żadnych znaków rozpoznawczych. Ich konsekracja jest znana tylko niewielkiej liczbie osób. Ewangelizują przez dobry przykład własnego życia i czynne apostolstwo w duchu św. Pawła. Z ich patronem, Archaniołem Gabrielem, spotykamy się w Piśmie Świętym 3 razy. Zostaje on posłany do proroka Daniela, do Zachariasza męża Elżbiety i do Maryi. Ukazując się Zachariaszowi, Archanioł używa takich słów: „Ja, stojący przed Bogiem Gabriel, zostałem posłany, by przemówić do ciebie i oznajmić ci dobrą nowinę” (Łk 1,19).
Rola gabrielina jest bardzo podobna. Pielęgnując zażyłą relację z Bogiem, staje wobec różnych osób, którym może powiedzieć: „Ja, stojący przed Bogiem (obecnym w Słowie Bożym i w Eucharystii) gabrielin, zostałem (przez posługę Kościoła) posłany, by przemówić do ciebie i oznajmić ci dobrą nowinę”.
Tę piękną misję aktualnie realizuje w świecie około 70 mężczyzn mieszkających w 9 krajach. Więcej informacji na ich temat można uzyskać pod adresem: Kuria Prowincjalna Towarzystwa Świętego Pawła, ul. św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa lub e-mail: kuria@paulus.pl oraz na stronie: www.paulus.pl.

br. Adam Szczygieł – paulista