NR 57 / 2006 – I NIEDZIELA ADWENTU

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Dzień Pański

BĄDŹMY GOTOWI NA SPOTKANIE Z PANEM!


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEPIERWSZE CZYTANIE
(Jr 33, 14-16)
Bóg przyrzekł niegdyś wielkiemu królowi Izraela, Dawidowi, że jego potomek będzie panował wiecznie. Kiedy upadła dynastia Dawidowa, Żydzi zaczęli z utęsknieniem oczekiwać dnia, w którym miałaby się spełnić Boża obietnica. Przez proroka Jeremiasza Bóg potwierdza swoją obietnicę i zarazem zapewnia, że właśnie ten oczekiwany król będzie władcą sprawiedliwym i przyniesie narodowi zbawienie. Wszystkie zapowiedzi proroków spełniają się w życiu i osobie Jezusa Chrystusa.

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi:
«Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.
W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi.
W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”».
PSALM
(Ps 25, 4bc-5ab, 8-9, 10 i 14)
Człowiek bezradny i zagubiony w świecie nie powinien się czuć całkowicie osamotniony i opuszczony. Zawsze swe serce może skierować ku Bogu i może mieć pewność, że otrzyma od Niego odpowiedź. Pan bowiem jest dobry i prawy, a pokornych uczy, jak dobrze przeżyć życie.
[c1]Refren:[/c1] Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie, * naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, * Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. [c1]Ref.[/c1] Dobry jest Pan i prawy, * dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, * pokornych uczy dróg swoich. [c1]Ref.[/c1] Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski * dla strzegących Jego praw i przymierza. Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją, * i objawia im swoje przymierze. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE
(1 Tes 3, 12 – 4, 2)
W życzeniach św. Pawła, skierowanych do Tesaloniczan, które są zarazem modlitwą, odkrywamy to, co jest bardzo istotne w naszym życiu chrześcijańskim. Gdy będziemy zdobywali się na coraz większą miłość względem siebie, zarazem będziemy się stawali coraz bardziej doskonali i będziemy wzrastali w świętości, której domaga się od nas Bóg. Dzięki temu, nasze spotkanie z Jezusem w dzień Jego przyjścia będzie pełne radości i szczęścia.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:
Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi.
A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
(Ps 85, 8) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,

i daj nam swoje zbawienie. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
(Łk 21, 25-28. 34-36)
Chrześcijanin musi umieć odczytywać znaki czasu, Bóg bowiem często przemawia przez wydarzenia – i te zwyczajne, i te niecodzienne. Trzęsienia ziemi, powodzie, ogromne pożary, epidemie, w których giną tysiące ludzi, mogą nam uświadomić, jak bardzo kruche i nietrwałe jest nasze życie oraz jak bardzo niepewna jest ziemia, po której stąpamy. Dlatego z nadzieją oczekujemy dnia, w którym dostąpimy zbawienia i w którym nastaną nowe niebo i nowa ziemia. Żyjmy tak, abyśmy zawsze byli gotowi stanąć przed Synem Człowieczym, naszym Zbawicielem i Panem.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Modlitwa sługi Bożego S. Wyszyńskiego

Najlepsza Matko, wszystkie niedole ludzkie weź w swoje macierzyńskie ramiona i okaż serce tym, którzy Ci ufają i uciekają się do Ciebie, pełni nadziei. Obyś ich wszystkich wysłuchała! Ty, Matko, możesz to uczynić, od Ciebie to przecież zależy. Gdy sama doznajesz radości w niebie, spraw, aby ci, którzy ufają Tobie, nie smucili się i nie niepokoili na ziemi. Wołamy do Ciebie z pokorą i ufnością: Matko Chrystusowa Matko Łaski Bożej Matko Kościoła Królowa Polski… Dziewico Wspomożycielko Przyczyno naszej radości – módl się za nami!