NR 63 / 2006 – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Dzień Pański

URODZINOWY PREZENT DLA JEZUSA


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEPIERWSZE CZYTANIE
(Dz 6, 8-10; 7, 54-60)
Opisany przez św. Łukasza proces Szczepana pokazuje, jak bardzo mocno był on związany z Jezusem. Nieustannie odczuwał Jego obecność przy sobie i był pewien, że na koniec Chrystus, Jego Pan, przyjmie go do swojej chwały. W chwili śmierci zaś zachował się dokładnie tak samo jak Jezus na krzyżu: przebaczył swoim prześladowcom i modlił się do Boga o darowanie im winy. My też, gdy pozwolimy Jezusowi, by towarzyszył nam przez całe nasze życie, otrzymamy Jego moc, która pomoże nam do końca zachować wiarę oraz przebaczyć tym, ze strony których doznaliśmy krzywdy.

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.
Gdy usłyszeli to, co mówił, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego.
A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga».
A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem.
Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!». A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie poczytaj im tego grzechu». Po tych słowach skonał.
PSALM
(Ps 31, 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17)
Psalmista uczy w tej modlitwie bezgranicznego zaufania Bogu. Bóg jest podobny do skały, do fortecy, której nikt nie zdoła zburzyć. Ci, którzy się schronią pod Jego opiekę, mogą czuć się bezpieczni, On bowiem nigdy nie opuszcza swoich wiernych. A jeśli nawet spotkają nas prześladowania lub jakiekolwiek krzywdy ze strony innych, On udzieli siły potrzebnej do przetrwania w chwilach cierpienia oraz może wskazać drogę wyjścia z trudności. [c1]Refren:[/c1] W ręce Twe, Panie, składam ducha mego. Bądź dla mnie skałą schronienia, * warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, * kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię. [c1]Ref.[/c1] W ręce Twoje powierzam ducha mego: * Ty mnie odkupisz, Panie, Boże. Weselę się i cieszę się Twoim miłosierdziem, * boś wejrzał na moją nędzę. [c1]Ref.[/c1] W Twoim ręku są moje losy, * wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: * wybaw mnie w swym miłosierdziu. [c1]Ref.[/c1]
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
(Ps 118, 26a i 27a) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,

Pan jest Bogiem i daje nam światło. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
(Mt 10, 17-22)
Kiedy Jezus wzywał swych uczniów, aby poszli za Nim, od samego początku był szczery i nie obiecywał łatwego życia. Nauka o prawdzie, miłości, sprawiedliwości i pokoju w różnych czasach i miejscach budziła i zawsze będzie budzić sprzeciw ze strony świata, który słucha podszeptów Złego. Życie proste i łatwe, pełne bogactw i zaszczytów, kusi i przyciąga. Ale również prędko rodzi znudzenie i pragnienie czegoś więcej. Życie pełne trudności być może na początku odstrasza, ale zarazem hartuje wytrwałych i umacnia ludzkiego ducha. Tym zaś, którzy wytrwają do końca w wierze, Jezus obiecuje, że na pewno będą zbawieni. Co jest bardziej wartościowe?

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich Apostołów:
«Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić.
Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Modlitwa do narodzonego Zbawiciela

Jezu, Zbawicielu świata, położony w ubogim betlejemskim żłobie, dzięki Ci składamy za Twoje przyjście na świat, aby nas uczynić dziećmi Bożymi. Wraz z Maryją i Józefem, aniołami i pastuszkami wielbimy Cię i wysławiamy. Spraw, aby Twe ubóstwo i poniżenie nie oddaliło nas od Ciebie, ale jeszcze bardziej przybliżyło i uczyniło wrażliwymi na potrzeby ubogich braci. Amen.