NR 58 / 2007 – II NIEDZIELA ADWENTU

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


POKÓJ OWOCEM NAWRÓCENIA


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEW czasie każdej Mszy Świętej przychodzi do nas Bóg. I tak jak Bóg przychodzi do nas, tak i my powinniśmy przyjść do Niego, prostując ścieżki swego życia. Postawa pokuty i nieustannego nawracania się otwiera nam drogę do Boga i Jego królestwa. Na tej drodze potrzebna jest żywa wiara, która pragnie Słowa Bożego i karmi się Bogiem w sakramencie Eucharystii.

PIERWSZE CZYTANIE
(Iz 11, 1-10)
Prorok Izajasz zapowiada przybycie Mesjasza, który będzie pochodził z rodu króla Dawida, syna Jessego. Mesjasz będzie znakiem danym przez Boga dla wszystkich narodów. Jego przyjście przyniesie sprawiedliwość pokornym i biednym oraz podda osądowi bezbożnych. Mesjasz przywróci także upragniony pokój, utracony w raju z powodu grzechu.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się Odrośl z jego korzenia. I spocznie na niej Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą z modlitwą, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


NIEPOKALANA, CZYLI „PEŁNA ŁASKI” [1]