NR 59 / 2007 – III NIEDZIELA ADWENTU

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


PAN JEST BLISKO!


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEPan jest blisko, a wraz z Nim zbliża się nasze zbawienie. Zanim jednak nadejdzie Boże Narodzenie, musimy cierpliwie wzrastać w wierze. W cierpliwości bowiem dojrzewamy do godnego powitania Boga, który jako człowiek wszedł w naszą ludzką historię.

PIERWSZE CZYTANIE
(Iz 35, 1-6a. 10)
Pustynia stanie się kwitnącym ogrodem, a człowiek osłabły, omdlały i małoduszny nabierze odwagi gdy Pan Bóg przyjdzie, aby go zbawić.Wówczas, jak mówi prorok Izajasz, niewidomi, głusi, chromi i niemi dostąpią radości przemiany swojego życia. Z ich twarzy zniknie smutek i ucichnie wzdychanie, bo spotkają Boga w swoim życiu.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje także skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, aby was zbawić». Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


NIEPOKALANA, CZYLI „PEŁNA ŁASKI” [2]