NR 2 / 2008 – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


MĘDRCY W BETLEJEM


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEBóg umiłował wszystkich ludzi: żydów i pogan. Nikim nie pogardził. Dziś wspominamy tę prawdę, obchodząc uroczystość Objawienia Pańskiego. Dziękujmy Bogu, że każdego obdarza jednakową miłością.

PIERWSZE CZYTANIE
(Iz 60, 1-6)
Bóg jest światłością. Blask Bożego światła rozprasza ciemności ziemi i przyciąga do siebie wszystkie narody. Wszyscy jesteśmy w drodze do wieczności. Pielgrzymując przez życie doczesne do niebieskiego Jeruzalem, uwielbiajmy nieskończoną dobroć Boga.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pana rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, zadrżysz i rozszerzy się twoje serce, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


ODDALI MU POKŁON