NR 12 / 2008 – NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


PRZEZ KRZYŻ DO CHWAŁY


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEChcemy dziś radosnym „Hosanna” powitać Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Tłum, który w niedzielę słał pod stopy Jezusa gałązki palmowe, w Wielki Piątek za namową arcykapłanów odwrócił się od Niego i domagał się Jego śmierci. My jednak pozostaniemy Mu wierni aż do końca, dziękując Mu za to, że przez mękę i śmierć na krzyżu dokonał naszego zbawienia.

PROCESJA

EWANGELIA
(Mt 21, 1-11)
Jezus przekracza bramy Jerozolimy jako król, ale wjeżdża na osiołku, aby pokazać, że jest królem łagodnym, pokornym i miłosiernym, innym niż władcy tego świata.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści”».
Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: „Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy”.
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:

«Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIEW Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna do Bożego Miłosierdzia. Polega ona na odmawianiu przez dziewięć kolejnych dni Koronki do Bożego Miłosierdzia w intencjach, które Jezus przekazał św. siostrze Faustynie (zob. Dzienniczek, nr 1209-1229).