NR 101 / 2008 – Numer specjalny – NA PROCESJĘ BOŻEGO CIAŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Przygotowaliśmy dla Państwa numery specjalne biuletynu Dzień Pański: [link(_blank):http://www.edycja.pl/index.php?mod=dzienpanski&idn=885&part=2]NA PROCESJĘ BOŻEGO CIAŁA[/link(_blank)] [link(_blank):http://www.edycja.pl/index.php?mod=dzienpanski&idn=884&part=2]NA ADORACJĘ PRZY GROBIE PAŃSKIM[/link(_blank)]


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEPIERWSZA STACJA
Eucharystia jest ofiarą Ewangelia według św. Mateusza (Mt 26, 17-19. 26-29) Celebrans klęka przed ołtarzem i okadza Najświętszy Sakrament. Wszyscy śpiewają trzy razy wezwanie: Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. [c1]K.[/c1] Ty jesteś kapłanem na wieki. Alleluja. [c1]W.[/c1] Na podobieństwo Melchizedeka. Alleluja.
DRUGA STACJA
Eucharystia jest pokarmem duszy Ewangelia według św. Marka (Mk 8, 1-9) Celebrans klęka przed ołtarzem i okadza Najświętszy Sakrament. Wszyscy śpiewają trzy razy wezwanie: Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. [c1]K.[/c1] Pan dał pożywienie swoim czcicielom. Alleluja. [c1]W.[/c1] Aby uwiecznić pamięć swoich cudów. Alleluja.
TRZECIA STACJA
Eucharystia jest zadatkiem nieśmiertelności Ewangelia według św. Łukasza (Łk 14, 16-24) Celebrans klęka przed ołtarzem i okadza Najświętszy Sakrament. Wszyscy śpiewają trzy razy wezwanie: Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie. [c1]K.[/c1] Oto chleb żywy, który zstąpił z nieba. Alleluja. [c1]W.[/c1] Kto go spożywa, będzie żył na wieki. Alleluja.
CZWARTA STACJA Eucharystia jest Sakramentem zjednoczenia Ewangelia według św. Jana (J 15, 5-11) Celebrans klęka przed ołtarzem i okadza Najświętszy Sakrament. Wszyscy śpiewają trzy razy wezwanie: My grzeszni, Ciebie, Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. [c1]K.[/c1] Kielich zbawienia podniosę. Alleluja. [c1]W.[/c1] I wezwę Imienia Pańskiego. Alleluja.
PROPOZYCJE PIEŚNI: 1. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie 2. Panie dobry jak chleb 3. Panie, pragnienia ludzkich serc 4. Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie 5. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud 6. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba 7. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić 8. Jezu, miłości Twej 9. Bądźże pozdrowiona Hostio żywa 10. Jezu drogi, Tyś miłością 11. Zbliżam się w pokorze i niskości swej 12. O Święta Uczto 13. Jezu, w Hostii utajony 14. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże 15. Ciebie, Boga, wysławiamy


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE