NR 44 / 2008 – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


MIŁOŚĆ BRATERSKA

Co zwykle czynimy, gdy nasz brat zgrzeszy? Najczęściej albo w ogóle nie reagujemy, albo rozpowiadamy o tym dookoła, nie mówiąc jednak ani słowa samemu winowajcy. Tymczasem Ewangelia domaga się, aby przede wszystkim to jemu powiedzieć o tym – sam na sam, bez świadków. Dopiero gdy ten nie usłucha upomnienia, Jezus nakazuje: Weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, by Cię wsparli. Również i w tym wypadku Jezusowi zależy na oświeceniu grzesznika, a nie na jego pognębieniu.
Jeśli bliźni nie posłucha nas i wobec świadków, a jego wina jest poważna, to sprawę trzeba przedstawić wspólnocie, czyli Kościołowi. Pamiętajmy jednak, że nawet wówczas nie należy rozpowiadać o jego winie. Miłość braterska nie dopuszcza plotkowania i krytykowania, gdyż to zamyka drogę do przebaczenia.
Ewangeliczny sposób rozwiązywania trudnych spraw dotyczących bliźniego wymaga odwagi, na którą nie zawsze umiemy się zdobyć. Zazwyczaj nurtują nas wątpliwości: Czy w ogóle możliwe jest porozumienie ze współbratem? Czy się go nie zrani, nie zirytuje, nie sprowokuje jego gniewu, nie pogorszy kontaktu z nim? Przecież może nam odpowiedzieć: Zajmij się swoimi sprawami. Dlatego zwykle wybieramy drogę łatwiejszą, nacechowaną gadulstwem i brakiem odpowiedzialności za dobro duchowe bliźniego, choć Chrystus uczy nas czegoś zupełnie innego.

abp Marian Gołębiewski

„Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy”.
(Mt 18, 15)


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIERozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Napomnienie braterskie jest formą miłosierdzia, gdyż otwiera drogę do nawrócenia. Miłość chrześcijańska wymaga jednak, by miłosierdzie duchowe dopełnić materialnym. Oby obecność na Eucharystii natchnęła nas dziś duchem ofiarności, która jest sprawdzianem naszej wiary i przynależności do Kościoła.

PIERWSZE CZYTANIE
(Ez 33, 7-9)
Nikt nie jest samotną wyspą. Ten tytuł książki Tomasza Mertona stanowi uniwersalne przesłanie. Jako ludzie, a tym bardziej jako chrześcijanie, tworzymy system naczyń połączonych. Jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. Bóg przypominał tę prawdę już w Starym Testamencie przez proroka Eliasza. Upomnienie jest obowiązkiem braterskim. Jego brak może przesądzić nawet o ostatecznym losie człowieka – o jego życiu wiecznym.

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

To mówi Pan:
«Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, abyś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: „Występny musi umrzeć”, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę».
PSALM (Ps 95, 1-2. 6-7ab. 7c-9)
Massa „doświadczenie, kuszenie” i Meriba „kłótnia” to nazwy miejsca, gdzie Izraelici zbuntowali się przeciwko Bogu i zażądali od Mojżesza wody do picia. Psalmista przywołuje te fakty, przestrzegając, by nie wystawiać Boga na próbę. [c1]Refren:[/c1] Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, [c1]*[/c1] wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia, stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, [c1]*[/c1] radośnie śpiewajmy Mu pieśni. [c1]Ref.[/c1] Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, [c1]*[/c1] zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, [c1]*[/c1] a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. [c1]Ref.[/c1] Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: [c1]†[/c1] «Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, [c1]*[/c1] jak na pustyni w dniu Massa, gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, [c1]*[/c1] doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła». [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE (Rz 13, 8-10)
Wszystkie przykazania można zastąpić jednym – przykazaniem miłości. Święty Paweł przypomina, iż to właśnie miłość jest normą postępowania i najdoskonalszym wypełnieniem Bożego prawa. Gdyby wszyscy potrafili kierować się miłością, prawo byłoby zbyteczne.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj» i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego swego jak siebie samego». Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (2 Kor 5, 19) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,

nam zaś przekazał słowo jednania. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
(Mt 18, 15-20)
Jezus zapewnia nas o swojej obecności pośród ludzi. Nie jest to jednak obecność bezwarunkowa. Warunkiem jest zgoda między Jego uczniami. Jest ona fundamentem modlitwy, a także gwarancją Bożego błogosławieństwa.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


8 WRZEŚNIA – URODZINY MARYI